ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๗ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๑)

เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันประจำฤดูหนาวของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา)

2015-08-07 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

“วันที่ 2 สิงหาคม 2558  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันประจำ
ฤดูหนาวของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) – Australian-Thailand Association ( ATA) ที่ร้านอาหารไทย Soi VIII กรุงแคนเบอร์รา โดยมี Ms. Annette Ellis, JP ผู้อุปถัมภ์ ATA ฝ่ายออสเตรเลีย นาย Fred Cook รองประธานสมาคม ATA พร้อมผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ และครอบครัวร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตจิระชัยฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสมาคมฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและแผนงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและสมาชิกสมาคม ATA และครอบครัว ร่วมงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 83  พรรษา ที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น. และงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ด้วย”

2015-08-07 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: