ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๒ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๑)

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์พร้อมคณะหารือกับนาย Wayne Murray ผู้กำกับการสถานีตำรวจแคบรามัตตา  เพื่อรับทราบสถานการณ์และความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับตำรวจในการให้ ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทยในเขตแคบรามัตตาและพื้นที่ใกล้เคียง

2015-08-02 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2

2015-08-02 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์3

เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่ฉัตรชัย วิริยเวชกุลและกงสุลวัฒนชัย นิรันดร ได้เดินทางไปพบหารือกับ Superintendant Wayne Murray ผู้กำกับการสถานีตำรวจแคบรามัตตา  เพื่อรับทราบสถานการณ์และความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับตำรวจในการให้ ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทยในเขตแคบรามัตตาและพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้ กำกับ Murray ได้แจ้งให้กงสุลใหญ่และคณะทราบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่แคบรามัตตา ได้ดีขึ้นมากจากหลายปีก่อน เนื่องจากภาครัฐและชุมชนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้  ทำให้อาชญากรรมด้านอื่น ๆ ลดลงไปด้วย และโดยที่ปัจจุบันแคบรามัตตาและเมืองต่าง ๆ มีชุมชนเชื้อชาติต่าง ๆ อาศัยอยู่มาก สถานีตำรวจทุกแห่งจึงมีเจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับชุมชนต่างชาติ ด้วย (Ethnic Liaison officer)    ในทางปฏิบัติหากคนไทยประสบปัญหาสามารถโทรติดต่อสถานีตำรวจใน พื้นที่ โดยสามารถร้องขอล่ามแปลภาษาไทยทางโทรศัพท์ได้ด้วย    ส่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่่จำกัดเฉพาะเรื่องการทำร้ายทางร่างกาย เท่านั้น แต่การบังคับข่มขู่หรือการจำกัดเสรีภาพก็นับเป็นความรุนแรงในครอบครัวด้วย  ซึ่งหากหญิงไทยที่เห็นว่าตัวเองตกเป็นเหยือของความรุนแรงในครอบครัวขอให้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทางตำรวจก็จะมีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่พักพิงชั่วคราวและ สิ่งจำเป็นอื่น ๆ ให้อยู่แล้วCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: