ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒ สิงหาคม ๒๐๑๕

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราต้อนรับคณะกรรมการสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA

2015-08-02 สถานมูตแคนเอบร์ร่า

“วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา ได้พบกับคณะกรรมการสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA นำโดยนาย Roy Clogstoun ประธานสมาคมฯ และนาย Fred Cook รองประธานสมาคมฯ  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ ATA ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนไทยและ Friends of Thailand ตลอดจนช่วยส่งเสริมประเทศไทยและความเป็นไทยในออสเตรเลีย ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดสนิทสนมไทย – ออสเตรเลียในภาพรวม และย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ATA ในอนาคต”Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: