ในปีที่ผ่านมาเทศบาลบริสเบนซิตี้ ปรับร้านอาหารทำผิดกฎ 5 แสนเหรียญ

ซากหนูตายและแมลงสาบที่พบในครัวของร้าน Subway สาขา  Chermside Westfield (ภาพจากเทศบาลเขต Brisbane City)

ซากหนูตายและแมลงสาบที่พบในครัวของร้าน Subway สาขา Chermside Westfield (ภาพจากเทศบาลเขต Brisbane City)

30 ก.ค. 2015 เทศบาลเขต Brisbane City ของนครบริสเบนได้เปิดเผยถึงการตรวจสอบร้านอาหารในช่วงปีที่ผ่านมา พบยังมีร้านอาหารที่ไม่ถูกหลักสุขอนามัยจำนวนหลายร้าน ที่รวมถึงพบหนูตาย, แมลงสาบ และเป็ดย่างแขวนไว้เหนืออ่างล้างมือที่สุดแสนจะสปรก

ในจำนวนร้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความสะอาดในปีที่ผ่านมารวมถึงร้านอาหารดังอย่าง ร้านอาหารจีน Golden Palace Chinese ที่ย่าน Fortitude Valley, ร้านเครือลูกโซ่ Subway สาขาศูนย์การค้า Chermside Westfield และร้านอาหารตุรกี Ahmet’s Turkish ในย่าน South Bank เป็นต้น

นาย Graham Quirk นายกเทศมนตรีเขตเทศบาล Brisbane City กล่าวว่าเทศบาลได้ปรับร้านอาหารที่กระทำผิดได้เป็นเงินกว่า 500,000 เหรียญ และประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีจำนวน 27 ราย

โดยในปีการเงินที่ผ่านมา (1 ก.ค. 2014 ถึง 30 มิ.ย. 2015) เทศบาลได้ถอนใบอนุญาตดำเนินกิจการร้านอาหารไปทั้งสิ้น 18 ราย, สั่งพักการดำเนินกิจการ 48 ราย และออกหมายเตือนให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดอีก 620 ราย จากความผิดด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเตรียมอาหาร

เทศบาลยังได้ออกใบสั่งปรับจำนวน 445 ฉบับในช่วงปีที่ผ่านมากับร้านอาหารที่ถูกพบกระทำผิด ตามพ.ร.บ.อาหารปี 2006 เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 579,700 เหรียญ

นาย Quirk กล่าวว่า ภายใต้โครงการกินอย่างปลอดภัย หรือ EatSafe ซึ่งจัดตั้งในปี 2010 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความมีสุขอนามัยในการประกอบอาหารของภัตตาคาร, ร้านอาหาร รวมไปถึงแผงลอยขายอาหารและธุรกิจขายอาหารเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเสริมกฎระเบียบของเทศบาลเดิมที่ดูหย่อนยานไปตามกาลเวลา

ในปัจจุบันเทศบาล Brisbane City มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านอาหารทำงานประจำ 33 นาย ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เฉลี่ยวันละ 28 ร้าน พร้อมกับประเมินความสะอาดของร้านค้าด้วยการให้ดาวในระดับต่าง ๆ ไปจนถึง 5 ดาว

ในการประเมินเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจอย่างละเอียดใน 44 จุด ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาหารและพ.ร.บ.อาหาร

จากการเข้าตรวจร้านอาหารภายในเขตเทศบาลทั้งหมด 7,044 ร้าน พบว่าประมาณ 90% อยู่ในระดับ 3 ดาวขึ้นไป

นาย Quirk กล่าวว่า โครงการ EatSafe ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้มีเทศบาลอื่น ๆ ของนครบริสเบนนำไปใช้หลายแห่ง รวมถึงเทศบาลในเขตภูมิภาคอย่างเช่น เทศบาลท้องถิ่น Bundaberg Regional, เทศบาลเมือง Logan City Council และเทศบาลท้องถิ่น Fraser Coast Regional ก็ได้นำไปใช้เช่นกัน

นาง Krista Adams ส.ข.เขตเทศบาล Brisbane City ได้เรียกร้องให้ประชาชนในเขตเทศบาล ช่วยเป็นหูเป็นตาโทรรายงานหมายเลข 3403 8888 หากพบร้านอาหารใดประกอบกิจการอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ   เหมือนอย่างปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,212 ครั้งตามคำร้องเรียนของประชาชน

 เป็ดย่างรอเสิร์ฟลูกค้าถูกแขวนอยู่เหนืออ่างล้างมือที่สกปรก (ภาพจากเทศบาลเขต Brisbane City)

เป็ดย่างรอเสิร์ฟลูกค้าถูกแขวนอยู่เหนืออ่างล้างมือที่สกปรก (ภาพจากเทศบาลเขต Brisbane City)

ในจำนวนร้านอาหารดังที่ถูกปรับในปีที่ผ่านมารวมถึง ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Nikkou ที่ย่าน Upper Mt Gravatt ถูกปรับ 30,000 เหรียญในเดือนกรกฎาคม 2014 จากการจัดเตรียมอาหารไม่ถูกหลักอนามัย

ร้านอาหารจีน Golden Palace Chinese ที่ย่าน Fortitude Valley ถูกปรับ 38,000 เหรียญในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ในเรื่องของการจัดเก็บรักษาอาหาร, การเตรียมอาหาร, ความสะอาดของครัว, สัตว์พาหะนำเรื้อโรคและอื่น ๆ

ร้านอาหารในเครือ Subway สาขาภายในศูนย์การค้า Chermside Westfield ถูกปรับ 20,000 เหรียญในเดือนมีนาคม 2015 ในเรื่องการจัดเตรียมอาหาร, การรักษาความสะอาด และสัตว์พาหะนำเรื้อโรค

ร้านอาหารตุรกี Ahmet’s Turkish ในย่าน South Bank ถูกปรับ 25,000 เหรียญในเดือนพฤษภาคม 2015 ในเรื่องขายอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค, การจัดเตรียมอาหาร และสัตว์พาหะนำเรื้อโรคเป็นต้น

jingjonews@hotmail.com     



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: