ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๕

ร่วมงานตักบาตรพระนานาชาติ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมจัดโดยมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษา  สมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลียและองค์กรพุทธหลากนิกายและเชื้อชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์

2015-07-30 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

“เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.45 น.  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา  พร้อมด้วยนาวาเอก อภิชัย  สมพลกรัง  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และนางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว กงสุลร่วมงานตักบาตรพระนานาชาติ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมจัดโดยมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษา  สมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลียและองค์กรพุทธหลากนิกายและเชื้อชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ลาน Freedom Plaza เมือง Cabramatta รัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยมีพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ ประธานสมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯลฯ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ร่วมงานประเพณีสำคัญครั้งนี้ประมาณ 200 คน”

2015-07-30 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3

2015-07-30 สถานมูตแคนเอบร์ร่า4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: