Telstra เตือนอาชญากรไซเบอร์ ส่งใบเรียกเก็บเงินปลอมให้ลูกค้า

ภาพตัวอย่างใบเรียกเก็บเงิน Telstra  ผ่านอีเมลปลอมจากรายงานข่าวทีวี Nine Today

ภาพตัวอย่างใบเรียกเก็บเงิน Telstra ผ่านอีเมลปลอมจากรายงานข่าวทีวี Nine Today

25 ก.ค. 2015 กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ได้ส่งใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งคืนเงินให้กับลูกค้าโทรศัพท์ของ Telstra หลายหมื่นราย เพื่อหวังจะต้มตุ๋นเอาเงินจากผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ

ในสัปดาห์นี้กลุ่มสแกมเมอร์ได้ส่งใบแจ้งเก็บเงินให้กับลูกค้ากว่า 22,000 คนในสองรูปแบบ คือใบเรียกเก็บเงินที่เหมือนอย่างใบเรียกเก็บเงินของ Telstra แทบทุกประการผ่านไปยังอีเมลลูกค้า เพื่อแจ้งให้ชำระเงินเข้าบัญชีภายในเวลาที่กำหนด

อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการแจ้งเตือนให้ทราบว่า ลูกค้าได้ชำระค่าโทรศัพท์ซ้ำสองครั้ง และสามารถขอเคลมคืนค่าโทรศัพท์ได้ ด้วยการล็อคอินเข้า “My Account” ของลูกค้าโดยผ่านการเชื่อมต่อทางอีเมล หากหลงเชื่อแทนที่เงินจะโอนเข้าบัญชีลูกค้า แต่กลับเป็นถูกโอนออกไปเข้าบัญชีของกลุ่มอาชญากรสแกมเมอร์

นาง RaChael Falk ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของบรรษัท Telstra กล่าวว่า อีเมลสแกมเมอร์มีความเหมือนของจริงแทบทุกประการ ที่จะหลอกลวงลูกค้าให้ตายใจคลิกมันเข้าไปดู

เธอกล่าวว่า ใบเรียกเก็บเงินของกลุ่มสแกมเมอร์มีข้อสังเกตคือการใช้ไวยากรณ์ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องและให้คำขึ้นต้นที่ไม่ถูกต้องว่า “Hi, dear customer”

นาง Falk ได้แนะนำให้ลูกค้าอย่าคลิกเข้าไปเชื่อมข้อมูล หรือเชื่อมการติดต่อ และให้ลบอีเมลนั้นออกไปทันที

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: