ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๕

ทูตไทยเปิดงานสัมมนา BOI ที่นครโอ๊คแลนด์ และสานต่อโครงการสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านกิจการโคนมไทย-นิวซีแลนด์ในเขตไวกาโต้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “New Business Models, New Opportunities, New Markets” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน BOI นครซิดนีย์ ที่อาคารสำนักงาน Staples Rodway Limited ในย่านธุรกิจสำคัญของนครโอ๊คแลนด์ โดยมีนักธุรกิจและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 30 คน ท่านทูตได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ชาวไทยและนิวซีแลนด์ยังไม่รู้จักกันอย่างลึกซึ้งเท่าที่ควร ทำให้นักธุรกิจนิวซีแลนด์ไม่ตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานะของไทยที่เป็นสมาชิกองค์กรภูมิภาคสำคัญต่างๆ ทำให้ไทยสามารถเข้าถึงตลาดสำคัญทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก นับเป็นเป็นโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับนักธุรกิจนิวซีแลนด์ จากนั้นเป็นการบรรยายโดยท่านรองเลขาธิการ BOI และวิทยากรชาวกีวีอีก 3คน ก่อนจะจบด้วย business networking

นอกจากนี้ ทูตมาริษ ได้เดินทางต่อไปเมืองแฮมิลตัน ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของเขตไวกาโต้ โดยมีท่านรองเลขาธิการ BOI และสำนักงาน BOI นครซิดนีย์ ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อพบปะกับผู้บริหารของบริษัท Waikato Milking Systems เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ผลิตเครื่องรีดนมวัวแบบหมุนรอบ สหกรณ์โคนม Tatua ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโคนมคุณภาพสูง และ Animal Breeding Services ผู้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โคนมของนิวซีแลนด์ เพื่อชักชวนให้ทั้ง 3 บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านกิจการโคนมไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งในชั้นนี้ทั้ง 3 บริษัทได้แสดงความสนใจอย่างมาก

2015-07-19 สถานทูตเวลลิงตัน2

2015-07-19 สถานทูตเวลลิงตัน3

2015-07-19 สถานทูตเวลลิงตัน4

2015-07-19 สถานทูตเวลลิงตัน5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: