ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๕ (๒)

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริหารของ QL2 Dance Inc และนักเต้นเยาวชนไทยจากสถาบัน Bangkok Dance

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นาย Gary Barnes และนาง Ruth Osborne ผู้บริหารของ QL2 Dance Inc. น.ส. นันทิกานต์ แก้วเกิด น.ส. มณฑริกา จันทกานต์ และ น.ส. ชนมน จันทร์แสงสุก นักเต้นเยาวชนไทย 3 คน จากสถาบัน Bangkok Dance เดินทางมาร่วมแสดงการเต้นร่วมสมัย “ Reckless Valour” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ที่ Canberra Theatre Centre กรุงแคนเบอร์รา(สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเข้าชมที่ WWW.CANBERRATHEATRECENTRE.COM.AU หรือ โทร. 02 6275 2700)

2015-07-19 สถานมูตแคนเอบร์ร่า๒2

2015-07-19 สถานมูตแคนเอบร์ร่า๒3

2015-07-19 สถานมูตแคนเอบร์ร่า๒4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: