ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ (๒)

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2558

2015-07-17 สถานมูตแคนเอบร์ร่า ๒

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ อายุระหว่าง 12-18 ปี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ youthcamp58@gmail.com และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

2015-07-17 สถานมูตแคนเอบร์ร่า ๒a

2015-07-17 สถานมูตแคนเอบร์ร่า ๒b

2015-07-17 สถานมูตแคนเอบร์ร่า ๒cCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: