ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อ H.E. Sir Ratu Epeli Nailatikau ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูต ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย emb1 ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐฟิจิระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Ratu Inoke Kubuabola รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Inia B. Seruiratu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิจิ และนาย Amena Yauvoli เลขาธิการของ Pacific Islands Development Forum – PIDF โดยได้หารือถึงลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเกษตร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบปะกับ Investment Fiji และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิจิ เพื่อหารือถึงแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น

ในระหว่างการเยือนฟิจิครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงซูวา และได้เยี่ยมนักโทษไทย ที่เรือนจำ Naboro ด้วย

140715fijiphoto2 140715fijiphoto4 140715fijiphoto5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: