ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อรักษาการผู้สำเร็จราชการหมู่เกาะโซโลมอน

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระ ราชสาส์นตราตั้งต่อ  Justice Mr. Francis Mwanesalua รักษาการผู้สำเร็จราชการหมู่เกาะโซโลมอน ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ กรุงโฮนีอารา ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน ตามที่ได้มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำหมู่เกาะ โซโลมอน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

ใน โอกาสการเยือนหมู่เกาะโซโลมอนระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Hon. Manasseh D. Sogavare นายกรัฐมนตรี และ Hon. Peter S Agovaka (MP) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ โดยได้หารือถึงลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใน สาขาการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร และการท่องเที่ยว โอกาสทางการค้าระหว่างกัน รวมทั้งการขอเสียงและแลกเสียงระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งไทยขอรับการสนับสนุนจากหมู่เกาะโซโลมอนในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 61 ของไทย

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีฉลองเอกราชครบรอบ 37 ปี ของหมู่เกาะโซโลมอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาธรรมชัยที่ 65 สำนักสงฆ์ไทย (วัดธรรมกาย)

ในโซโลมอน และได้พบสนทนากับคนไทยที่ทำงานในหมู่เกาะโซโลมอนจำนวนกว่า 20 คน ที่แคมป์ของบริษัทซีบอร์ดฯ บริเวณท่าเรือกรุงโฮนีอาราด้วย”

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่าา3

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า4ข

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า5

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า7

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า8

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า9

2015-07-14 สถานมูตแคนเอบร์ร่า11Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: