ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นำคณะเยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน 76 คนในโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕ (ต่อ)

จบลงไปแล้วสำหรับโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนถิ่นแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕  คณะได้เดินทางกลับนครซิดนีย์เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม   โดยมีกำหนดการสำคัญสุดท้ายก่อนปิดโครงการฯ คือการไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหา ราชินีนาถ ของคณะเยาวชนโครงการ และบันทึกเทปอาศิรวาท โดยคณะเยาวชนและผู้ปกครอง ที่ สถานีกองทัพบก ททบ. ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘   และในค่ำวันเดียวกันสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงปิดโครงการฯ ที่สโมสรกองทัพบก ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชนก็ได้สนุกสนานกันก่อนที่จะเดินทางกลับไปเข้าเรียนในภาคเรียนปกติต่อ ไป

อนึ่งโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนถิื่นแผ่นดินแม่ เป็นโครงการในความริเร่ิมของโรงเรียน ภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดยความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่ ฯ นครซิดนีย์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานนครซิดนีย์  และการบินไทย จำกัด มหาชน สำนักงานนครซิดนีย์

๑,  ภาพเยาวชนไทย บันทึกเทปรำถวายพระพรเฉลิมพระชนทพรรษา ๑๒ สิงหา ราชินีนาถ ที่สถานีกองทัพบกช่อง ๕ และ Thai Global Network -TGN

2015-07-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2

๒. คณะเยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ถ่ายรูปร่วมกันในงานเลี้ยงปิดโครงการ ที่สโมสรกองทัพบกเมื่อค่ำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ก่อนที่จะเดินทางกลับออสเตรเลียในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

2015-07-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์3

๓. รองกงสุลใหญ่ ฉัตรชัย วิริยเวชกุล  นำคณะเยาวชนและผูัปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕ บันทึกเทปอาศิรวาท เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ต. ๒๕๕๘ ที่ ททบ. ๕

2015-07-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์4

๔,  ภาพเยาวชนไทย บันทึกเทปรำถวายพระพรเฉลิมพระชนทพรรษา ๑๒ สิงหา ราชินีนาถ ที่สถานีกองทัพบกช่อง ๕ และ Thai Global Network –TGN

2015-07-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์5

๕, รองกงสุลใหญ่ ฉัตรชัย วิริยเวชกุล  นำคณะเยาวชนและผูัปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕ เข้าร่วมรายการ Connectivity ทางช่อง Thai Global Network  เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ต. ๒๕๕๘ ที่ ททบ. ๕

2015-07-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์6Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: