ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘

ต้อนรับคณะนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

“วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวม 74 คน ร่วมโครงการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก เป็นผู้บรรยายสรุปแก่คณะ”

2015-07-13 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3

2015-07-13 สถานมูตแคนเอบร์ร่า4

2015-07-13 สถานมูตแคนเอบร์ร่า6Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: