รัฐบาลกลางพิจารณารับผู้อพยพ เข้ามาทำงานดูแลคนแก่และคนพิการ

นาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง ภาพจากสำนักข่าว ABC

นาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง ภาพจากสำนักข่าว ABC

12 ก.ค. 2014 ตามที่จิงโจ้นิวส์เคยเสนอข่าวไปเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลกลางมีโครงการขยายวีซ่า au pairs แก่ชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กจาก 6 เดือนเป็น 1 ปีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสถานดูแลเด็กเล็กในประเทศ โดยเป้าหมายเจาะจงไปที่เยาวชนในประเทศเอเชีย บัดนี้รัฐบาลกำลังจะพิจารณารับแรงงานระยะยาวไปจนถึงการรับผู้อพยพเพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ, คนพิการ และเป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็กอีกด้วย

รัฐบาลนำแผนการรับผู้อพยพขึ้นมาพิจารณาหลังจากผลการศึกษาออกมาว่า ออสเตรเลียจะไม่สามารถจัดหาแรงงานภายในประเทศเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ การรับชาวต่างชาติเข้ามาจึงเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

นาย Joe Hockey ร.มว.การคลังได้ขอให้คณะกรรมการเพิ่มผลิตผล (PC) ในการประเมินถึงผลประโยชน์และต้นทุนสำหรับการรับผู้เข้ามาอยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราวระยะยาว ที่รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าในประเภทนี้เป็นกรณีพิเศษ

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลกลางได้พิจารณาจะให้เยาวชนชาวต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่ au pairs ในอัตราต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ราว 250 เหรียญต่อสัปดาห์ โดยผู้เป็นบิดามารดาเด็กจะต้องจัดห้องพักให้อยู่กับครอบครัว พร้อมกับขยายวีซ่าจากปัจจุบันอนุญาตให้เพียง 6 เดือนเป็น 1 ปี (สนใจอ่านข่าวย้อนหลังโปรดคลิก “ขยายวีซ่า au pair แนนนี่จากเดิม 6 เดือนเป็น 1 ปี เพื่อพร้อมรับคนเอเชีย“)

แต่กระทรวงบริการสังคม หรือ SSD ได้เตือนว่าการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าในระดับสูงจะทำให้หลายคนเลิกล้มที่จะเข้ามาทำงานในออสเตรเลีย ซึ่งจะก่อปัญหาให้กับหลายส่วนงานที่ต้องการหาแรงงานประเภทนี้เข้ามาทำงานประจำแบบเต็มเวลา

กระทรวงบริการสังคมเป็นหน่วยงานสำคัญที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการ PC ถึงความจำเป็นที่จะต้องหาแรงงานจากต่างประเทศเพื่อมาทำหน้าที่ดูแลคนชราและคนพิการ ที่กำลังขาดแรงงานอยู่ในขั้นใกล้วิกฤติ

SSD ได้ให้ความเห็นว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ และโครงการผู้ดูแล (carers) คนชราหรือคนพิการโดยคนภายในครอบครัว (แม้จะได้รับเงินสวัสดิการณ์ในฐานะผู้ดูแลก็ยัง) ไม่ได้ผลเท่าที่ควร, ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการเปิดรับชาวต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานด้านสาธารณสุข

ทางด้านสหภาพแรงงานออกมาคัดค้านว่า ขณะนี้มีพยาบาลเพิ่งจบการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ยังหางานทำ เพราะโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากเลือกที่จะว่าจ้างพยาบาลต่างประเทศตามโครงการวีซ่า 475

อย่างไรก็ตามเรื่องของแรงงานพยาบาล กับแรงงานผู้ดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุและคนพิการเป็นคนละเรื่องกัน

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: