ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ (๓)

ให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ นครเมลเบิร์น ระหว่าง  3 – 11  สิงหาคม 2558 

 2015-07-11 สถานมูตแคนเอบร์ร่า

“ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง  การ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- Passportที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ระหว่างวันที่ 3 – 11  สิงหาคม 2558 ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เลขที่ 566, Suite 301,St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 -14.00 น.ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03 9533 9100 หรือทางอีเมล์: inbox@thaiconsulatemelbourne.com  ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯจะสามารถรับคำร้องได้ประมาณ 50 รายต่อวัน ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง และโปรดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้พร้อม  ดังไฟล์แนบ”

New Passport Form Eng&Thai

โปรดคลิกที่สีฟ้าCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: