ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ (๒)

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม

“วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม และผู้ได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.6) รวมประมาณ 50 คน นำโดยนายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา เป็นผู้บรรยายให้แก่คณะ คณะฯ มีกำหนดการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย ที่กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2558”

2015-07-10 สถานมูตแคนเอบร์ร่า1

IMG_1796.2015-07-10 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

2015-07-10 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: