ข่าวประชาสัมพันธ์-จากสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO)

2015-07-08 Thai_ATO_Making tax time quick and easy for millions more_FINAL2

ทําให้เวลายื่นภาษีเร็วและง่ายมากขึ้น สําหรับคนออสเตรเลียอีกหลายล้านคน

ปีนี้คนออสเตรเลียอีก หลายล้านคนจะสามารถยื่นรายการภาษีเงินได้ของตนด้วยการใช้ ภาษีของฉัน (myTax) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การยื่นภาษีออนไลน์ของสานักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO)

ผู้ช่วยอธิบดีเกรแฮมไวท์กล่าวว่าปีนี้ myTax ได้ถูกขยายออกไปถึงผู้ที่มีเรื่อง เกี่ยวกับภาษีที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถคาดหวังได้ว่าจะมีประสบการณ์ในการยื่นรายการภาษีได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

“ความคดิเห็นที่เราได้รับกลับมาเมื่อปีที่แล้วคือ คนพบว่า myTax เป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนน้อยกว่าและใชัเวลาน้อยกว่ามาก โดยที่บางคนสามารถกรอกรายการภาษีเงินได้ในเวลาเพียงสิบนาที” นายไวท์กล่าว

myTax มีผ่านทางมายกอฟว์ (myGov) บนสมารท์โฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ และถามเพียงแค่คำถามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่กำลังยื่นภาษีและรวมข้อมูลที่นายจ้างธนาคารและรัฐบาลให้มาโดยอัตโนมัติ

ปีนี้คนที่มีรายได้ ภาษีชดเชย หรือเงินลดหย่อนภาษีจากเงินกองทุนบำนาญซุเปอร์ เงินจ่ายเป็น ก้อนใหญ่ เงินลงทุนที่มีการบริหารจัดการและเงินบำนาญจากต่างประเทศ ก็จะสามารถยื่นได้ด้วยการใช้ myTax

ในปี 2014 มีคนออสเตรเลียมากกว่าหนึ่งล้านคนที่มีการยื่นภาษีแบบไม่ซับซ้อนโดยใช้ myTax

“คนที่ใช้ myTax ยังสามารถมั่นใจได้ว่า ถ้าพวกเขาทำความผิดที่ซื่อสัตย์ พวกเขาจะไม่ถูก ลงโทษ” นายไวท์กล่าว

“การวิจัยของเราบอกเราว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ทำการยื่นภาษีเงินได้ด้วยตนเองคือ ความกลัว การทำความผิด”

“ถ้าคุณ ทำอะไรผิด โดยไม่ตั้งใจและกลายเป็นว่าคุณเป็นหนี้ ATO เป็นธรรมดาที่คุณต้องจ่ายภาษีที่คุณเป็นหนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม ATO จะไม่ลงโทษคุณสำหรับความผิดนั้น”

“อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำผิด และกลายเป็นว่าคุณเป็นเจ้าหนี้ เราจะจ่ายเงินคืน ให้คุณ พร้อมดอกเบี้ยที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

-สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู ato.gov.au/lodgeonline หรือโทรถึง ATO ที่หมายเลข 13 28 61
ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี คุณสามารถโทรถึงบริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 13 14 50 สำหรับช่วยการโทรศัพท์ของคุณ

-สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทั่วไปเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 25 ภาษา ดู ato.gov.au/otherlanguagesCategories: ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: