ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นำคณะเยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน 76 คนในโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ นำคณะเยาวชนและผู้ปกครอง จำนวน 76 คนในโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๕ เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน –  12 กรกฎาคม 2558  โดยกำหนดการสำคัญในช่วงสัปดาห์แรกคือ  การไปเยี่ยมบริษัทการบินไทย และเข้าพบผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558  และจะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558   ต่อจากนั้น คณะจะเดินทางไปทัศนศึกษาชีวิตและวัฒนธรรมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทการบินไทยสนับสนุนยานพาหนะในกรุงเทพฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ

อนึ่ง  โครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สถานกงสุลใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2  ปี ในช่วงปิดภาคการศึกษาช่วงที่สอง ในเดือนกรกฎาคม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  โดย มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เยาวชนที่เกิดและเจริญเติบโตในออสเตรเลีย มีโอกาสได้เยือนประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งเพื่อทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ และเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของไทย เป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยในแก่เยาวชนไทยที่อยู่ในต่างแดน ได้บังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นสายเลือดไทยอย่างแท้จริง

โครงการเยาวชนไทยจากออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่จัดมาแล้ว 4 ครั้ง  ล่าสุดคเมื่อปี 2556  โครงการครั้งที่ 5 นี้มีกิจกรรมสำคัญคือ การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  การบันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหา มหาราชินี  การทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนไทย และการไปทัศนศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2015-07-01  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2 เยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่   เยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคมและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน วันที่ 28 มิถุนายน 2558    

2015-07-01  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์3

เยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่   เข้าเยี่ยมชมบริษัทการบินไทย  โดยเยาวชนได้มีโอกาสทดลองขับเครื่องบินกับเครื่อง flight simulator ด้วย   วันที่ 29 มิถุนายน 2558  

2015-07-01  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์4

เยาวชนและผู้ปกครองโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2558Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: