แบงค์อึดอัดปธ.สิทธิมนุษยชนสั่ง ให้ขออภัยอดีตโจรที่ไม่รับเข้าทำงาน

ศจ. Gillian Triggs ประธาน HRC

ศจ. Gillian Triggs ประธาน HRC

27 มิ.ย. 2015 ธนาคาร ANZ ได้ถูกสั่งให้ขออภัยต่ออดีตนักโทษคดีใช้อาวุธปล้น จากกรณีที่ไม่ว่าจ้างเขาเข้าทำงาน หลังจากสอบประวัติพบว่าเขามีประวัติอาชญากรรม และให้ข้อมูลการสมัครเข้าทำงานเป็นเท็จ

อย่างไรก็ตามชายคนนี้ซึ่งเปิดเผยได้เพียงชื่ออักษรย่อว่านาย AN ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (HRC) ถึงการที่ธนาคาร ANZ ยกเลิกข้อเสนอการจ้างเขาเข้าทำงานว่า “ไม่มีความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง” หลังจากธนาคารพบว่า เขามีประวัติถูกจำคุกเป็นเวลา 5 ปีจากการใช้อาวุธปล้น   และขอให้ธนาคารขออภัยต่อการทำให้เขารู้สึกต้อยต่ำและเจ็บช้ำน้ำใจ

ทางด้านศจ. Gillian Triggs ประธาน HRC เห็นด้วยกับข้อร้องเรียนของนาย AN โดยพบว่าธนาคารยกเลิกข้อเสนอว่าจ้างเขาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        โดยอ้างถึงการมีประวัติอาชญากรรม ถือว่าได้กระทบต่อ “ความเป็นโมฆะ” หรือ “ความยุติธรรม” ต่อโอกาสในการใช้วุฒิความสามารถของนาย AN ในการได้รับการจ้างงาน

ทางด้านธนาคาร ANZ ได้แย้งว่า นาย AN ได้ทำผิดอาญาร้ายแรง ที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธเข้าทำร้ายและใช้ความรุนแรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความซื่อสัตย์และสุจริต

อย่างไรก็ตามศจ. Triggs ได้สั่งให้ธนาคาร ANZ ทำการแก้ไขนโยบายการจ้างงาน, แก้ไข้การฝึกอบรมพนักงานใหม่ และให้ทำการขออภัยต่อนาย AN อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ทางด้านธนาคาร ANZ ได้ยอมปฏิบัติตามในสองข้อแรก แต่ปฏิเสธที่จะขออภัยต่อนาย NA

ธนาคาร ANZ ออกแถลงการณ์ว่า ธนาคารเห็นว่าเป็นความไม่เหมาะสม หากให้ผู้มีประวัติใช้อาวุธปล้นเข้าทำงานในธนาคาร

ศจ. Triggs กล่าวว่า นาย AN ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดซ้ำอีกในตลอดเวลา 35 ปี (แสดงว่านาย AN น่าจะเป็นคนมีอายุพอสมควร) เขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ HRC ในเดือนกรกฎาคมปี 2013

นาย AN เคยทำงานเป็นพนักงานประจำเต็มเวลา (full-time) มานับตั้งแต่ปี 1982 และเคยมีตำแหน่งเป็นพนักงานอาวุโสที่บริษัท Telstra, Lonely Planet และ Sensis และได้รับการรับรองการทำงานในเชิงบวกจากบริษัทเดิมที่เขาเคยทำงานมาเป็นส่วนใหญ่

jingjonews@hotmail.com  Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: