ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘

เลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไทย

2015-06-26 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

2015-06-26 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3

2015-06-26 สถานมูตแคนเอบร์ร่า4

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 . นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา และข้าราชการสถานทูตฯ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไทย ประกอบด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และกลุ่มงานความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางเยือนออสเตรเลีย เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือไทยออสเตรเลีย ที่นครเมลเบิร์นและกรุงแคนเบอร์ราระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2558″Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: