ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ / ๒

เข้าเยี่ยมคารวะ นาง Bronwyn Bishop ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย

2015-06-24 สถานมูตแคนเอบร์ร่า 2ก 2015-06-24 สถานมูตแคนเอบร์ร่า 2ข เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาง Bronwyn Bishop ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยออสเตรเลีย และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: