ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่แขกเยือนจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2015-06-24 สถานมูตแคนเอบร์ร่า22015-06-24 สถานมูตแคนเอบร์ร่า3 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 . นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ พล.. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ .. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ และ .. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเดินทางมาสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทางยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ กรุงแคนเบอร์ราและนครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2558 โดยมีนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต  กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการพบหารือดังกล่าวด้วยCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: