ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ / ๒

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดแกล้าฯ พระราชทานให้แก่นางสาวอรวรรณ โกศะรถ

2015-06-23  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์32015-06-23  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์4

2015-06-23  สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์5

นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยภริยา และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดแกล้าฯ พระราชทานให้แก่นางสาวอรวรรณ โกศะรถ ซึ่งได้อุทิศตนช่วยเหลืองานพระศาสนามากว่า 30 ปี โดยพิธีจัดขึ้นที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ในวันที่ 21 มิ.ย.2558Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: