ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา‏‏‏‏ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ทำบุญเลี้ยงพระที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

2015-06-18 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 . นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย กรุงแคนเบอร์ราทำบุญเลี้ยงพระที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ต่อมาในเวลา 13.00 . เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะทีมประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาส ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมธโร ครั้งที่ 2/2558 ที่วัดธัมมธโร เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในขั้นต่อไป คาดว่าการก่อสร้างในส่วนของพระ มหาธาตุเจดีย์จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558″Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: