ร้านอาหารจีนระดับต้อนรับประธานประเทศจีน จ่ายค่าแรง $10/ชม. อ้างภาษาไม่ดี

ร้านอาหารจีน Written On Tea ที่ย่าน Sandy Bay นครแอดิเลด

ร้านอาหารจีน Written On Tea ที่ย่าน Sandy Bay นครแอดิเลด

12 มิ.ย. 2015 ร้านอาหารจีน Written On Tea ซึ่งถูกคัดเลือกให้เป็นผู้จัดหาอาหารให้กับนายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิบดีจีนและคณะในขณะเยือนนครโฮบาร์ทอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ได้ถูกตรวจพบว่าได้จ่ายค่าแรงหญิงคนหนึ่งต่ำว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยให้สาเหตุว่า ภาษาอังกฤษของเธอ “ไม่ดีพอ”

ทั้งนี้สำนักคณะกรรมการร้องเรียนด้านการจ้างงาน (FWO) พบว่านาง Lin Cong เจ้าของร้านอาหารจีน Written On Tea ได้จ่ายค่าแรงงานพนักงานชาวต่างชาติ (ชาวจีน) ในอัตราระหว่าง 10 ถึง 11 เหรียญต่อชั่วโมง

นาง Cong มีร้านอาหารอยู่สองสาขาคือที่ Bathurst St. ในใจกลางนครโฮบาร์ทและที่ถนน Sandy Bay Rd. ในย่าน Sandy Bay ของนครโฮบาร์ทเห็นว่า เธอเป็นผู้ช่วยเหลือให้คนมีงานทำและมีเงินใช้ เธอแทบไม่เชื่อเลยว่าเธอจะต้องจ่ายเงินค่าแรงในอัตราค่าแรงงานเดียวกับคนทั่วไป

ผู้ทีี่ทำให้ร้านอาหารของนาง Cong ถูกตรวจสอบและพบว่าจ่ายเงินให้กับพนักงานรายอื่นต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเป็นสตรีชาวจีนวัย 30 ปีผู้ถือวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยวได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ FWO ว่า เธอได้รับค่าแรงต่ำกว่าที่ควรจะได้รับจากการทำงาน 5 สัปดาห์ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 เหรียญ

FWO ได้เข้าตรวจสอบตามคำร้องเรียนของสตรีวัย 30 ปีพบว่านาง Cong ได้จ่ายค่าแรงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจริง เธอได้ถูกสั่งให้จ่ายค่าแรงส่วนที่ขาดคืนแก่พนักงาน และจะต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขการปรับพฤติกรรมและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน (behavioural change and compliance with workplace laws)

นอกจากนั้นนาง Cong ได้ยอมรับที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าตรวจสอบสภาพการทำงานในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าร้านของเธอปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยผู้ตรวจสอบจะทำรายงานส่ง FWO

นาง Natalie James เจ้าพนักงาน FWO กล่าวว่านาง Cong ให้ความร่วมมือด้วยดี สำนักงานยังพบว่านาง Cong ได้ว่าจ้างพนักงานในสองอัตรา พนักงานที่พูดภาษาอังกฤษไม่ดีพอ (รวมถึงหญิงวัย 30 ปี) ได้ถูกว่าจ้างในอัตราต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งนาง Cong เห็นว่าเป็นแรงงานที่ไม่สมควรได้รับค่าจ้างเท่าพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ซึ่งความคิดของเธออาจจะถูก แต่การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

The Mercury นสพ.หลักของรัฐแทสมาเนียฉบับ 18 พ.ย. 2014 ขึ้นหน้าปกต้อนรับการมาเยือนของนายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนแบบสุด ๆ ในฐานะที่จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในรัฐแทสมาเนีย

The Mercury นสพ.หลักของรัฐแทสมาเนียฉบับ 18 พ.ย. 2014 ขึ้นหน้าปกต้อนรับการมาเยือนของนายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนแบบสุด ๆ ในฐานะที่จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในรัฐแทสมาเนีย

นสพ. The Mercury ฉบับ 19 พ.ย. 2014 ขึ้นหน้าปกต้อนรับการมาเยือนของนาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีนแบบชนะใจชาวแทสมาเนียทุกระดับชั้น แม้แต่เด็ก ๆ

นสพ. The Mercury ฉบับ 19 พ.ย. 2014 ขึ้นหน้าปกต้อนรับการมาเยือนของนาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีนแบบชนะใจชาวแทสมาเนียทุกระดับชั้น แม้แต่เด็ก ๆ

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: