ข่าวสารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

Screen Shot 2015-06-04 at 7.54.28 PM

ท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ย้ำความสำคัญของไทยต่อนักธุรกิจนิวซีแลนด์

#เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักธุรกิจนิวซีแลนด์ภายใต้โครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative ของ Asia NZ Foundation ที่จะนำกลุ่มนักธุรกิจดังกล่าวไปเยือนประเทศไทยและสิงคโปร์

#ในโอกาสดังกล่าว นายมาริษฯ ได้กล่าวย้ำถึง การที่ประเทศไทยมีศักยภาพของการเป็น ศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก (world class manufacturing facilities) และการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในที่ตั้งที่เป็น hub ที่สามารถเชื่อมต่อด้านคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนได้ ในขณะที่ นิวซีแลนด์มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร ที่สามารถสร้างผลผลิตเลี้ยงคนได้กว่า 60 ล้านคน ซึ่งศักยภาพของทั้งสองประเทศ เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้

Screen Shot 2015-06-04 at 7.52.56 PM

Thai Ambassador reiterated Thailand’s economic potentials to NZ business group

#On 2 June 2015, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Thai Ambassador to New Zealand, welcomed and hosted lunch for New Zealand business leaders under ASEAN Young Business Leaders Project organized by Asia NZ Foundation. The business leaders will visit Thailand and Singapore as a part of the Project.

#In this occasion, the Thai Ambassador reiterated Thailand’s economic potential to members of the NZ business group. Thailand has world class manufacturing facilities which are well known to foreign businessmen and investors. Furthermore, because of its geographical location, Thailand has advantages to be ASEAN Logistic Hub, especially in transportation area. In the meantime, New Zealand’s raw products and STI in food and agro products, which can feed 60 million people around the world, is outstanding. With these potentials, both sides will be able to explore more business opportunity between each other.

Screen Shot 2015-06-04 at 7.55.59 PMCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: