ข่าวสารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ภริยาทูตไทยจับมือภริยาทูตอาเซียนส่งเสริมวัฒนธรรม

2015-06-04 ข่าวสารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (ภริยาทูต) web2

#เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 นางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ได้เข้าร่วมงาน ASEAN LADIES’ CIRCLE (ALC) ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ กรุงเวลลิงตัน งานดังกล่าวเป็นประเพณีปฏิบัติของสมาคมสตรีอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน โดยภริยาเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำนิวซีแลนด์จะหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธานสมาคมสตรีอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในงาน คุณฟริทเทีย วิโบโว ทาวาเรส ภริยาเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ได้กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้นรำพื้นเมือง (Tor-tor Dance) การทำอาหารพื้นเมือง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2015-06-04 ข่าวสารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (ภริยาทูต) web3

ASEAN Ladies Circle Gathering and Luncheon

#On Tuesday, 2 June 2015, Mrs. Kokan Sangiampongsa, spouse of the Ambassador of Thailand to New Zealand, attended ASEAN Ladies Circle (ALC) hosted by Mrs. Fitria Wibowo Tavares, spouse of the Indonesian Ambassador to New Zealand, at the Embassy of the Republic of Indonesia, Wellington. Respective spouses of ASEAN Heads of Mission in Wellington take turn to host such an event in order to enhance relationship among members and to promote ASEAN culture in New Zealand. In the event, many activities were organized such as traditional dance (Tor-tor Dance), traditional cooking demonstration, and luncheon.

2015-06-04 ข่าวสารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (ภริยาทูต) web4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: