ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

2015-06-03 ทูตแคนเบอร่า  2

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ต้อนรับพระอรรจกิจโกศล รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

“วันที่ 2 มิถุนายน  2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับพระอรรจกิจโกศล รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตติยาลัยและที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 3R และคณะผู้บริหารมูลนิธิ 3R เดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558 คณะได้ศึกษาดูงานและหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนของไทยและต่างประเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ ของออสเตรเลีย อาทิ สถานที่จัดการขยะของ ACT Territory and Municipal Services, Sydney Water และ Melbourne Water ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ จิระชัยฯ พร้อมด้วยน.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ ที่ปรึกษา ได้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียให้แก่คณะด้วย”

2015-06-03 ทูตแคนเบอร่า  5

2015-06-03 ทูตแคนเบอร่า  32015-06-03 ทูตแคนเบอร่า  4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: