ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

2015-05-19 ทูตแคน 1

2015-05-19 ทูตแคน 2

“วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University – ANU) ที่มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ANU ASEAN Society และสมาคมนักศึกษาไทย ANU มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน”Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: