ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย

2015-05-15 ทูตแคนเบอร่า2

2015-05-15 ทูตแคนเบอร่า32015-05-15 ทูตแคนเบอร่า4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.40 . นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงแคนเบอร์รา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำออสเตรเลีย และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วยCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: