สรุปงบประมาณปี 2015 เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง

นสพ. the Advertiser ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานงบประมาณ 2015 ในชุดงานของขุนคลัง Joe Hockey ในการต่อแบตเตอรี่จั๊มสตาร์ทรถเศรษฐกิจป้ายทะเบียน "BUDGET-15" ให้ฟื้นคืนชีพกลับมาซิ่งได้อีกครั้ง

นสพ. the Advertiser ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานงบประมาณ 2015 ในชุดงานของขุนคลัง Joe Hockey ในการต่อแบตเตอรี่จั๊มสตาร์ทรถเศรษฐกิจป้ายทะเบียน “BUDGET-15” ให้ฟื้นคืนชีพกลับมาซิ่งได้อีกครั้ง

14 พ.ค. 2015 จิงโจ้นิวส์ขออนุญาตสรุปถึงตุ๊กตาเศรษฐกิจ ในการจัดทำงบประมาณปี 2015 ของรัฐบาลกลางโดยย่อดังนี้คือ

ตุ๊กตาเศรษฐกิจหลักของปี 2015-16 ประกอบด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับ 2.75%, อัตราการว่างงาน 6.5% หนี้สินสุทธิ 285.8 พันล้านเหรียญ, งบประมาณรายรับ 434 พันล้านเหรียญ, งบประมาณรายจ่าย 405 พันล้านเหรียญ และขาดดุล 35 พันล้านเหรียญ โดยกิจกรรมสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดงบประมาณชุดนี้คือ

ด้านธุรกิจขนาดเล็กด้วยการ (1) ลดภาษี, อัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานด้วยมูลค่าเงิน 5 พันล้านเหรียญ (2) ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30.0% ลงเหลือ 28.5% (3) ลดเพดานใหม่ต่อการหักภาษีได้ทันทีสำหรับสินทรัพย์ซื้อใหม่ที่มีราคาต่ำกว่า 20,000 เหรียญ

ด้านการสร้างงาน ซึ่งกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้งบประมาณชุดนี้บรรลุเป้าหมาย (1) ได้ลดช่วงเวลาของวัยรุ่นในการเข้ารับเงินสวัสดิการประเภทว่างงานในขณะรอหางาน (newstart allowance) จากเดิม 6 เดือนมาเป็น 1 เดือน (2) ใช้งบประมาณ 331 ล้านเหรียญในการสร้างงานในหมู่เยาวชน   โดยงบส่วนใหญ่ 212 ล้านเหรียญ เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่แรงงานสำหรับเยาวชนอายุ 15 ถึง 21 ปี (3) รัฐบาลมีเป้าหมายในการลดอัตราการว่างงานเฉลี่ยทั่วประเทศ 6.5% ลงมาให้เหลือ 6.25% ซึ่งถือว่าสวนกระแส นักเศรษฐศาสตร์หลายคน

ด้านการดูแลเด็ก (1) เพิ่งเงินอุดหนุนการดูแลเด็กเป็นพิเศษอีก 3.2 พันล้านเหรียญ (2) ครอบครัวที่รายได้ต่ำว่า 65,000 เหรียญ จะได้รับการชดเชยค่าสถานดูแลเด็กในอัตรา 85% ของค่าใช้จ่าย ส่วนครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 65,001 เหรียญถึง 170,000 เหรียญจะได้รับการชดเชยในอัตรา 50% (3) ใช้งบ 250 ล้านเหรียญในโครงการนำร่องกับเด็กเล็กประมาณ 10,000 คนในการได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผู้ดูแลเด็ก (nanies) (4) เพิ่มเงินอุดหนุน 843 ล้านเหรียญกับโครงการการศึกษาก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กอายุ 4 ขวบ

การรับมือกับการเลี่ยงภาษี (1) นำระบบภาษี GST หรือ “ภาษีสินค้าและบริการ” 10% สำหรับภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, หนังสือ, ข่าวและเพลงดิจิตัลจากต่างประเทศ (2) ขยายการเก็บภาษี GST ในสินค้าบางอย่างที่เคยยกเว้น (และรวมถึงอาจปรับเพดานภาษี GST) โดยส่วนนี้มีเป้าเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านเหรียญ

เงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ (pensions) (1) เพิ่มเงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุที่มีสินทรัพย์ (asset) ต่ำกว่า 250,000 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยว และต่ำกว่า 374,000 เหรียญสำหรับคู่สมรผู้สูงอายุ โดยสินทรัพย์เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากทรัพย์สิน (property) บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัย (2) คู่สมรสที่มีสินทรัพย์ (นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย) เกินกว่า 1.2 ล้านเหรียญจะหมดสิทธิได้รับเงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ (3) งบประมาณปี 2015 รัฐบาลกลางได้ตั้งตัวเลขเงินเลี้ยงชีพผู้สูงอายุไว้ทั้งสิ้น 44 พันล้านเหรียญ

ด้านสาธารณสุข (1) การพบแพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP จะต้องจ่ายครั้งละ 5 เหรียญ (ถ้าผ่านสภาสูง.. เรียกได้ว่ารัฐบาลยังไม่เข็ด กับการถูกคว่ำไม่เป็นท่าในปีที่ผ่านมา แต่ที่รัฐบาลทำไปก็เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่เข้าปรึกษาแพทย์โดยไม่จำเป็น   โดยกำหนดเก็บค่าพบ GP 5 เหรียญหลังจากเข้าปรึกษาตั้งแต่ครั้งที่ 13 ของแต่ละปีเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ตามผลการต่อรองกับส.ว.อิสระ) (2) เพิ่มงบประมาณอุดหนุนการวิจัยโรคมะเร็งและโรคตาอีกในมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญ (3) ตัดลดรายจ่ายด้วยการปรับเปลี่ยนราคายารักษาโรคที่ได้รับเงินอุดหนุนบางรายการเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลประหยัดเงินในส่วนนี้ 252.2 ล้านเหรียญ

ด้านผู้อยู่ในพื้นที่ชนบท (1) ตั้งงบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 300 ล้านเหรียญ (2) ใช้งบ 35 ล้านเหรียญสำหรับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ประสบภาวะแห้งแล้ง (3) นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไปเกษตรกรที่สร้างระบบน้ำของตนเองสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวนทันที เพื่อเป็นส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแล้งครั้งใหม่ที่คาดว่าจะมาถึง

นสพ. the Mercury ฉบับ 13 พ.ค. 2015 ลงข่าวงบประมาณปี 2015 ด้วยภาพขุนคลัง Joe Hockey ชี้นิ้วไปที่อนาคตที่สดใส แต่มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ด้านล่างมุมขวาคือนาง Jacqui Lambie ส.ว.อิสระอดีตส.ว.กบฎพรรคพาล์เมอร์ยูในเต็ดหนึ่งในผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง เธอยังออกมาขู่ว่าจะขัดขวางร่างกฎหมายสำคัญนี้ต่อไป

นสพ. the Mercury ฉบับ 13 พ.ค. 2015 ลงข่าวงบประมาณปี 2015 ด้วยภาพขุนคลัง Joe Hockey ชี้นิ้วไปที่อนาคตที่สดใส แต่มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ด้านล่างมุมขวาคือนาง Jacqui Lambie ส.ว.อิสระอดีตส.ว.กบฎพรรคพาล์เมอร์ยูในเต็ดหนึ่งในผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง เธอยังออกมาขู่ว่าจะขัดขวางร่างกฎหมายสำคัญนี้ต่อไป

นสพ. the Courier Mail ฉบับ 13 พ.ค. 2015 ลงข่าวงบประมาณปี 2015 มองขุนคลัง Joe Hockey เป็นนายช่างใหญ่ที่จะจั๊มสตาร์ทรถยนต์เศรษฐกิจคันเก่านำพาประเทศชาติออกวิ่งฉิวไปเส้นทางการเงินอีกครั้ง

นสพ. the Courier Mail ฉบับ 13 พ.ค. 2015 ลงข่าวงบประมาณปี 2015 มองขุนคลัง Joe Hockey เป็นนายช่างใหญ่ที่จะจั๊มสตาร์ทรถยนต์เศรษฐกิจคันเก่านำพาประเทศชาติออกวิ่งฉิวไปเส้นทางการเงินอีกครั้ง

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: