ใครได้ใครเสียงบประมาณปี 2015 สำนัก PwC แจงให้ดูแบบจะจะ (๑)

นสพ. the Australian ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณ 2015 ด้วยการ์ตูนล้อเลียนการเมือง แสดงความแตกต่างกันระหว่างงบประมาณปี 2014 (มุมบนซ้าย) และงบประมาณปี 2015 (ภาพใหญ่)

นสพ. the Australian ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณ 2015 ด้วยการ์ตูนล้อเลียนการเมือง แสดงความแตกต่างกันระหว่างงบประมาณปี 2014 (มุมบนซ้าย) และงบประมาณปี 2015 (ภาพใหญ่)

13 พ.ค. 2015 งบประมาณปี 2014 เป็นปีแรกของรัฐบาลนาย Tony Abbott ภายใต้การจัดทำโดยนาย Joe Hockey ร.มว.คลังได้ถูกขนานว่า “งบประมาณชุดซ่อมชาติ” เพื่อแก้ปัญหาภาระหนี้สิ้นที่รัฐบาลชุดก่อนกู้มาเพื่อทำประชานิยม แต่งบประมาณชุดซ่อมชาติไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน   เพราะชาวออสเตรเลียเคยชินแต่เป็นฝ่ายรับ งบประมาณปี 2015 ยังไม่มีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ แต่หนังสือพิมพ์ the Australian ขึ้นภาพการ์ตูนหน้าหนึ่งเป็นภาพนาย Abbott กันนาย Hockey กำลังร่วมวงอบายมุขอยู่กับนาย Bill Shorten หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมีข้อความบรรยายว่า “เมื่อชนะมันไม่ได้เราก็ต้องร่วมกับมัน” จิงโจ้นิวส์จึงขอให้ชื่องบประมาณ 2015 ไปพลาง ๆ ก่อนว่า “งบประมาณสุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม” ครับ

ในปีนี้สำนักงาน PricewaterhouseCoopers หรือ PwC สำนักงานสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการจัดการอันดับหนึ่งของโลก ได้แยกแยะผลได้ผลเสียของกลุ่มครอบครัวชาวออสเตรเลียจากผลกระทบของบประมาณประจำปีล่าสุด มีดังนี้ครับ

 กลุ่มคนโสด

652-13 คนโสด)กลุ่มคนโสดแทบจะไม่ได้รับผลกระทบต่องบประมาณปี 2015 / คนในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะได้รับผลพลอยได้จากเงินสนับสนุนนายจ้าง 6,500 เหรียญต่อการจ้างงานผู้หางานอายุต่ำกว่า 30 ปีต่อราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 ในงบประมาณที่กันไว้ให้ทั้งสิ้น 1.2 พันล้านเหรียญ

สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 180,000 เหรียญขึ้นไปจะได้รับผลพลอยได้อัตรามาร์จินภาษีก้าวหน้าลดลง 2% เมื่องบประมาณแก้ไขอัตราภาษีชั่วคราวจบสิ้นลงในเดือนกรกฎาคม 2017 – จะทำให้ผู้มีรายได้ประหยัดภาษี 200 เหรียญในทุก ๆ รายได้ 10,000 เหรียญ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ที่รวมถึงการหักภาษีทันทีสำหรับการซื้อสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า 20,000 เหรียญที่ซื้อนับจากนี้ และตามด้วยการลดและหย่อนภาษี (cut and discount) สำหรับบริษัทขนาดเล็ก, ผู้ทำการค้าเดี่ยว และหุ้นส่วนโดยเริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 (อันนี้กิจการเถรตรงที่ทำตามกฎหมายจะรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่วนกิจการที่ไม่ตรงไปตรงมาก็จะไม่รู้สึกถึงประโยชน์ที่จะได้รับในส่วนนี้)

กลุ่ม DINKS (คู่ครองที่ไม่มีบุตรโดยแยกรายได้ 50/50 หรือ Dual Income, No Kids)

652-13 Dinksกลุ่มคู่ชีวิตที่ไม่มีบุตรหรือไม่มีบุคคลในอุปการะเรียกได้ว่าอาจจะไม่กระทบต่องบประมาณชุดนี้ไม่ว่าจะได้หรือเสีย

เช่นเดียวกับกลุ่มคนโสดผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 180,000 เหรียญขึ้นไปอัตรามาร์จินภาษีก้าวหน้าจะลดลง 2% เมื่องบประมาณแก้ไขอัตราภาษีชั่วคราวจบสิ้นลงในเดือนกรกฎาคม 2017 – จะทำให้ผู้มีรายได้ประหยัดภาษี 200 เหรียญในทุก ๆ รายได้ 10,000 เหรียญ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ที่รวมถึงการหักภาษีทันทีสำหรับสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า 20,000 เหรียญที่ซื้อนับจากนี้ และตามด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทขนาดเล็ก, ผู้ทำการค้าเดี่ยว และหุ้นส่วนโดยเริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2015

คู่ครองที่ต้องเกษียณอายุงานอยู่กันตามลำพังโดยไร้ลูกหลาน (empty-nesters) จำเป็นจะต้องศึกษาดูถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุงานให้รอบครอบ เพราะจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องสินทรัพย์ (assets) ของผู้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง

(ยังมีต่อครับ)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: