ใครได้ใครเสียงบประมาณปี 2015 (๓)

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณปี 2015

นสพ. the Daily Telegraph ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณปี 2015

13 พ.ค. 2015 หนังสือพิมพ์ the Daily Telegraph ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2015 เสนอข่าวงบประมาณปี 2015 โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ทุกคนต้องทำงาน เพราะหากมีประชากรทำงานเพิ่มขึ้น ก็เท่ากับเงินสวัสดิการว่างงานลดลง แถมได้ภาษีเงินได้บุคคลมากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็จะได้ดีขึ้น และรัฐบาลอาจจะได้อยู่ต่ออีกสมัยหนึ่ง

มาดูผลได้ผลเสียของครอบครัวชาวออสเตรเลียกันต่อครับ

ครอบครัวมีรายได้ทั้งคู่ (แบ่ง 50/50) มีบุตรในวัยรุ่น

652-13 D-income Teenกลุ่มบิดามารดาทำงานทั้้งคู่ และมีลูกอยู่ในวัยรุ่น ถือเป็นครอบครัวที่ได้รับประโยชน์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปีที่ผ่านมามาก

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เงินสนับสนุนก้อนใหญ่ใหม่สำหรับการดูแลเด็กหลังเวลาโรงเรียนเลิกจำนวน 6,000 เหรียญ จะมีให้สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับผลประโยชน์ ที่รวมถึงการหักภาษีได้ทันทีสำหรับสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า 20,000 เหรียญที่ซื้อนับจากนี้ และตามด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทขนาดเล็ก, ผู้ทำการค้าเดี่ยว และหุ้นส่วนโดยจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015

สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 180,000 เหรียญขึ้นไปจะได้รับผลพลอยได้อัตรามาร์จินภาษีก้าวหน้าลดลง 2% เมื่องบประมาณแก้ไขอัตราภาษีชั่วคราวจบสิ้นลงในเดือนกรกฎาคม 2017 – จะทำให้ผู้มีรายได้ประหยัดภาษี 200 เหรียญในทุก ๆ รายได้ 10,000 เหรียญ

ครอบครัวมีรายได้ทั้งคู่ (แบ่ง 50/50) มีบุตรในวัยเด็ก

652-13 D-income Kids

ครอบครัวที่สามีภรรยามีรายได้ทั้งคู่และมีบุตรในวัยเด็ก คือกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณ 2015 เมื่อเทียบกับงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 180,000 เหรียญ

ผลของเงินสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากต่อครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 80,000 เหรียญ

ส่วนครอบครัวที่มีรายได้มากว่า 65,000 เหรียญขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์เฉลี่ยปีละ 1,500 เหรียญ (ขออภัยไม่ทราบจริง ๆ ว่าผลประโยชน์นี้คืออะไร)

ผู้ทำการค้าส่วนตัว เช่นทำธุรกิจโดยใช้บ้านเป็นสำนักงาน จะได้รับการลดภาษีเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดเล็ก โดยจะได้ส่วนลดภาษี 5% แต่ไม่เกิน 1,000 เหรียญต่อปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015

ผู้เกษียณอายุงาน

652-13 Retirees

การเปลี่ยนแปลงการทดสอบเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้อยู่ในวัยรับเงินบำนาญผู้สูงอายุ (เงินยังชีพผู้สูงอายุ) จะทำให้ผู้สูงอายุประมาณ 170,000 คนได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนับจากวันที่ 1 มกราคม 2017 (ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้บรรจุและรวมเข้าอยู่ในตารางข้างบน)

การเปลี่ยนแปลงยังได้ลดจำนวนมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ที่ผู้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุครอบครองก่อนที่ผู้สูงอายุจะถูกตัดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ   ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 ล้านเหรียญสำหรับผู้อาวุโสสามีภรรยาที่มีบ้านเป็นของตนเอง

แต่ภายใต้งบประมาณใหม่ (ถ้าผ่านสภาสูงและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอีก) กำหนดให้คู่ครองสูงอายุมีสินทัพย์เกิน 823,000 เหรียญ และผู้อาวุโสไม่มีคู่ครอง มีสินทรัพย์เกิน 547,000 เหรียญนอกเหนือจากบ้าน จะถูกตัดออกจากสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทำให้เชื่อว่าจะมีผู้สูงอายุประมาณ 91,000 คน (จิงโจ้นิวส์เชื่อว่า น่าจะมีตัวเลขน่าจะมากกว่านี้) จะไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกต่อไป

ผู้ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะยังคงมีสิทธิได้รับบัตรสุขภาพสำหรับพลเมืองอาวุโสคือบัตร Commonwealth Seniors Health Card หรือบัตร Health Care Card

นอกจากนั้นการปฏิรูปการบริการบ้านพักคนชรา จะทำให้คนชรามีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจในด้านดูแลสุขภาพของตนเอง

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: