ใครได้ใครเสียงบประมาณปี 2015 (๒)

นสพ. Herald Sun ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณปี 2015

นสพ. Herald Sun ฉบับ 13 พ.ค. 2015 รายงานข่าวงบประมาณปี 2015

13 พ.ค. 2015 หนังสือพิมพ์ Herald Sun ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2015 รายงานว่ารัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott นายกรัฐมนตรี เดิมพันแผนงบประมาณปี 2015 ด้วยการสร้างงาน เพื่อหวังช่วยชาติและรัฐนาวาของตนเอง แผนงบประมาณหนนี้รัฐบาลทุ่มงบสร้างงานและภาวนา (work spend & pray) ว่ามันจะได้ผล มิฉะนั้นงบประมาณกลวงโบ๋แน่   ทำเอาสื่อบางสำนักทำนายว่างบประมาณชุดนี้อาจเป็นงบประมาณฉบับสุดท้ายของขุนคลัง Joe Hockey ทีเดียว

มาดูผลได้ผลเสียของครอบครัวชาวออสเตรเลียกันต่อครับ

ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงบุตรตามลำพัง (sole parents)

652-13 sole parentsเป็นกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิผลประโยชน์ทางภาษีครอบครัวสูงสุดก็ว่าได้ (โปรดสังเกตมีเครื่องหมายลบ) แต่จะได้รับการหักล้างกันในที่สุดด้วยการจ่ายค่าดูแลเด็กตามนโยบายใหม่นับจากเดือนกรกฎาคม 2017   ตัวเลขตามตาราข้างบนนี้อยู่บนพื้นฐานของมารดาหรือบิดามีบุตร 1 คนอายุ 9 ปี

ถ้าสภาสูงผ่านให้ร่างพรบ.การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับครอบครัว ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 เหรียญขึ้นไป และผู้ที่มีบุตรคนเล็กอายุ 6 ปีขึ้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางภาษีครอบครัว B (FTB part B) อีกต่อไป

FTB part B เป็นเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวคู่ที่มีรายได้พื้นฐาน ความมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้แต่ต้องไม่เกิน 150,000 เหรียญ และถ้ากฎหมายผ่านสภาสูงและบุตรคนเล็กอายุ 6 ปีรายได้สูงสุดจะลดลงเหลือ 100,000 เหรียญ

แต่รัฐบาลปลอบขวัญด้วยผลประโยชน์ทางภาษีครอบครัว A ( หรือ FTB part A) สำหรับผู้ปกครองเดี่ยวปีละ 750 เหรียญ (ผลประโยชน์ FTB part A เป็นเงินผลประโยชน์ที่ให้โดยไม่กระทบต่อรายได้ แต่ก็มีข้อแม้ปลีกย่อยอื่น ๆ ตามมาอีก ที่จะไม่ขอกล่าวในที่นี้)

คนกลุ่มนี้อาจดีขึ้นในจำนวนไม่เกิน 1,176 เหรียญภายใต้เงินช่วยเหลือดูแลเด็ก แต่ต้องรอถึงปี 2017

ครอบครัวมีรายได้คนเดียว มีบุตรในวัยเด็ก

652-13 SIOWYKถือเป็นอีกกลุ่มครอบครัวที่เสียผลประโยชน์เมื่อเทียบจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวและเงินค่าดูแลเด็ก สำหรับครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ทำงาน

ถ้าสภาสูงผ่านให้ร่างพรบ.การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับครอบครัว ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 เหรียญขึ้นไป จะสูญเสียผลประโยชน์ทางภาษีครอบครัว B

ภายในสิ้นปีผลประโยชน์ FTB part A จะถูกตัดลดลงเหลือ 600 เหรียญ และ 300 สำหรับผลประโยชน์ FTB part A นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เงินสนับสนุนแบบใหม่จะมีผลใช้บังคับสำหรับการดูแลเด็กหลังโรงเรียนเลิก ด้วยเงินช่วยเหลือ 6,000 เหรียญต่อปีเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

ครอบครัวที่มีรายได้คนเดียว และมีบุตรวัยรุ่น

652-13 Teenถือเป็นอีกกลุ่มครอบครัวที่เสียผลประโยชน์เมื่อเทียบจากงบประมาณปีที่ผ่านมา ทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวและเงินค่าดูแลเด็ก สำหรับครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ทำงาน

ถ้าสภาสูงผ่านให้ร่างพรบ.การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับครอบครัว ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 เหรียญขึ้นไป และผู้ที่มีบุตรคนเล็กอายุ 6 ปีขึ้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทางภาษีครอบครัว B (FTB part B) อีกต่อไป

ภายในสิ้นปีผลประโยชน์ FTB part A จะถูกตัดลดลงเหลือ 600 เหรียญ และ 300 สำหรับผลประโยชน์ FTB part A นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เงินสนับสนุนแบบใหม่จะมีผลใช้บังคับสำหรับการดูแลเด็กหลังโรงเรียนเลิก ด้วยเงินช่วยเหลือ 6,000 เหรียญต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

(ยังมีต่อครับ)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: