ซิดนีย์แบ่งแยกรวย-จนเด่นชัด แค๊บฯถิ่นคนไทยอยู่ในกลุ่มจนสุด

ย่าน Darling Point และ Point Piper ทางซิดนีย์ตะวันออกถิ่นคนรวยที่สุดของประเทศโดยบ้านแต่ละหลังราคาเลข 8 หลักขึ้นไป

ย่าน Darling Point และ Point Piper ทางซิดนีย์ตะวันออกถิ่นคนรวยที่สุดของประเทศโดยบ้านแต่ละหลังราคาเลข 8 หลักขึ้นไป

10 พ.ค. 2015 นครซิดนีย์กำลังประสบปัญหาแบ่งแยกชนชั้นของประชากรนับวันยิ่งห่างออกไป จากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้อยู่ในพื้นที่รหัสไปรษณีย์ตอนในของซิดนีย์มีอัตรารายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบทศวรรษ ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยในเขตทางตะวันตกของซิดนีย์มีอัตราของรายได้เพิ่มขึ้นต่ำกว่าเงินเฟ้อ

จากการวิจัยโดยอาศัยข้อมูลรายได้พึงประเมินภาษี (taxable income) ในปี 2012-13 พบว่าผู้อยู่อาศัยในเขตรหัสไปรษณีย์ของย่าน Darling Point และ Point Piper มีรายได้เป็นห้าเท่าของผู้อยู่อาศัยในเขตรหัสไปรษณีย์ของย่าน Auburn

แม้ว่าทุกวันนี้ทุกคนพุ่งเป้าไปที่เขต Mt Druitt เป็นพื้นที่ของผู้มีรายได้ต่ำสุดในซิดนีย์ แต่ข้อมูลรายได้พึงประเมินภาษีระบุว่าย่าน Auburn ในพื้นที่เขตปณ. 2144 คือพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุดในนครซิดนีย์ด้วยรายได้พึงประเมินภาษีที่ 36,186 เหรียญ ส่วน Mt Druitt แท้จริงอยู่ในอันดับความจนสุดที่ 15 ของซิดนีย์

ในขณะที่ย่านดังอย่าง Lakemba (ย่านชุมชนมุสลิม), Campsie (ถิ่นเก่าชาวเกาหลี ปัจจุบันมีชาวตะวันออกกลางและจีนอาศัยอยู่หนาแน่น), Cabramatta (ถิ่นคนไทย, คนลาว, เขมรและเวีดนาม), Fairfield และ Punchbow ติดกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสูงสุด 10 อันดับแรก คนในพื้นที่เหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ 31% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ในทางตรงกันข้ามย่าน Darling Point และ Point Piper ทางซิดนีย์ตะวันออกในเขตรหัสไปรษณีย์ 2027 มีรายได้พึงประเมินฯสูงที่สุดในประเทศโดยเฉลี่ยนคนละ 177,514 เหรียญ

ศจ. Bill Randolph แห่งศูนย์วิจัยเมืองในอนาคต แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (UNSW) กล่าวว่าตัวเลขที่ออกมาแสดงให้เห็นถึง “ความได้เปรียบและเสียเปรียบในเขตเมือง” ตามเมืองขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย

เขากล่าวว่า นครซิดนีย์คือตัวอย่างให้เห็นถึงพื้นที่ในเขตเมืองชั้นในมีโอกาสด้านหน้าที่การงานที่ดีกว่า ในขณะที่พื้นที่รอบนอกซึ่งเพิ่งพัฒนาเป็นเขตเมืองใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองกลับมีโอกาสที่ดีน้อยกว่าผู้อยู่ในเขตเมืองชั้นใน

ในขณะที่ศจ. Roger Wilkins แห่งสถาบันเมลเบิร์นเพื่อการวิจัยเศรษศาสตร์ประยุกต์และสังคม (MIAESR) กล่าวว่านครซิดนีย์กำลังเข้าสู่ “การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่เหมือนกัน (บางอย่าง)” หรือ “ghettoisation”

เขากล่าวว่า ผู้อยู่อาศัยในซิดนีย์กำลังเกิด ghetto แยกตามรหัสไปรษณีย์ของตนมากว่านครหลวงอื่น ๆ รวมถึงเมลเบิร์น

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าขณะนี้ย่าน Blacktown ทางซิดนีย์ตะวันตกมีอัตราว่างงานสูงสุดในซิดนีย์ที่ 7.2% ในขณะที่พื้นที่ทางตะวันออกของมีอัตราว่างงาน 3.6%

รหัสไปรษณีย์ของซิดนีย์ที่ผู้อยู่อาศัยมีรายได้พึงประเมินภาษีสูงสุด 10 อันดับ

รหัสปณ. รายได้พึงประเมิน ย่าน / แขวง / ตำบล %
2027 $177,514 DARLING POINT, EDGECLIFF, HMAS RUSHCUTTERS, POINT PIPER 61
2023 $143,112 BELLEVUE HILL 42
2030 $139,099 DOVER HEIGHTS, HMAS WATSON, ROSE BAY NORTH, VAUCLUSE, WATSONS BAY 42
2088 $137,647 MOSMAN, SPIT JUNCTION 41
2110 $132,557 HUNTERS HILL, WOOLWICH 38
2063 $130,801 NORTHBRIDGE 37
2025 $126,411 WOOLLAHRA 46
2028 $112,953 DOUBLE BAY 37
2061 $109,304 MILSONS POINT, KIRRIBILLI 36
2041 $109,101 BALMAIN, BIRCHGROVE, BALMAIN EAST 48

รหัสไปรษณีย์ของซิดนีย์ที่ผู้อยู่อาศัยมีรายได้พึงประเมินภาษีต่ำสุด 10 อันดับ

รหัสปณ. รายได้พึงประเมิน ย่าน / แขวง / ตำบล %
2144 $36,186 AUBURN 13
2195 $37,013 LAKEMBA, WILEY PARK 18
2194 $38,485 CAMPSIE 23
2559 $38,637 BLAIRMOUNT, CLAYMORE 30
2166 $39,550 CABRAMATTA, CANLEY VALE 22
2163 $39,622 CARRAMAR, LANDSDOWNE, VILLAWOOD 20
2165 $41,324 FAIRFIELD 23
2142 $41,448 BLAXCELL, GRANVILLE, HOLROYD, ROSEHILL 23
2196 $41,606 PUNCHBOWL, ROSELANDS 22
2161 $41,608 GUILDFORD, YENNORA 20

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: