สภาที่ปรึกษาแนะรัฐขายพี.อาร์.เอาเงินเข้าประเทศ ยกเลิกรับ skilled migrant และวีซ่าครอบครัว

352-04 Citizenship for sale

4 พ.ค. 2015 รัฐบาลออสเตรเลียอาจถึงคราวต้องขายสิทธิการรับผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลีย พร้อมกับยกเลิกระบบการรับผู้อพยพประเภทชำนาญในวิชาชีพและบนพื้นฐานของครอบครัว อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอใหม่จากหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระสูงสุดของรัฐบาลกลาง

ทั้งนี้หน่วยงานคณะกรรมการเพิ่มผลิตผลแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (AGPC) ได้แนวความคิดใหม่ในการใช้ระบการเข้าเมืองด้วยฐานราคา หรือ price-based immigration system เป็นมาตรการแรกในการพิจารณารับผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยถาวรภายในประเทศ

AGPC กล่าวว่า ระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยรัฐบาลจากปัญหางบประมาณขาดดุล ด้วยรายได้พิเศษจากชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย และยังช่วยตัดลดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการเข้าเมืองที่ทำหน้าที่รองรับงานระบบเก่าลงอีกเป็นจำนวนมาก

แต่เมื่อแนวความคิดนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ถูกกลุ่มสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม, กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจและสหภาพแรงงานออกมาโจมตีว่า ประเทศยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงระบบการรับผู้อพยพเข้าเมืองปัจจุบัน

ในขณะที่กลุ่มเชื้อชาติออกมาขู่ว่าพวกเขาจะต่อต้านความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อป้องกันผู้อพยพที่ยากจนถูกกีดกันออกจากระบบ โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาอยู่ร่วมกับครอบครัวของพวกเขา

AGPC ได้ออกรายงานข้อเสนอแนะนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม นอกจากนโยบายฐานราคาแล้ว AGPC ยังได้เสนอแนะนโยบายล๊อตเตอรี่รับผู้อพยพอย่างเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐ และจัดตั้งนโยบายในสไตล์ HECS (โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา แบบเรียนก่อนผ่อนที่หลัง) โดยให้ผู้อพยพผ่อนจ่ายเงินตามมูลค่าที่ตั้งไว้คืนหลังจากเข้ามาประกอบวิชาชีพจนประสบความสำเร็จ

ภายใต้โครงการรับผู้อพยพในปัจจุบันรัฐบาลจะเปิดรับผู้อพยพในสามประเภทใหญ่ ๆ คือผู้ชำนาญในวิชาชีพ, ผู้เข้ามาอยู่รวมกับครอบครัว และการอพยพที่ตรงกับข้อกำหนดพิเศษอื่น ๆ

คณะกรรมการได้เสนอแนวทาง 2 ทางเลือกในการกำหนดค่า “ธรรมเนียมการเข้าเมือง” (immigration fee) คือด้วยการกำหนดราคาตามขนาดที่บ่งชี้ของความต้องการ กับกำหนดเพดานการรับผู้อพยพและปล่อยให้มีการเสนอราคาจากผู้ต้องการอพยพเข้ามาอยู่อาศัย

แนวความคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากส.ว. David Leyonhjelm วุฒิสมาชิกจากพรรคลิเบอรัลเดโมแครท ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ส.ว.อิสระผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง (รวมถึงอดีตส.ว.ในกลุ่มพรรคพาล์เมอร์ยูไนเต็ด 4 คน)

ส.ว. Leyonhjelm กล่าวว่า ระบบ “ฐานค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง” ได้รับการสนับสนุนจากศจ. Gary Becker นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลไพรซ์ ส่วนสำหรับเขาเห็นด้วยต่อการตั้งราคาที่ 50,000 เหรียญ

อย่างไรก็ตาม หากกำหนดราคาที่ 50,000 เหรียญ   จะมีเศรษฐีจากประเทศยากจนจำนวนมากพร้อมที่จะอพยพเข้ามา โดยเฉพาะจากจีนและอินเดียที่มีผู้มีกำลังซื้อหลายล้านคนที่ต้องการอพยพมาอยู่ในออสเตรเลียหรือในประเทศตะวันตกอื่น ๆ

หนังสือพิมพ์ Financial Review ฉบับ 1 พฤษภาคม 2015 รายงานว่า ในปีที่ผ่านมามีนักลงทุนชาวจีนยื่นเรื่องขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศ หรือ FIRB จำนวน 27.7 พันล้านเหรียญ ในจำนวนนี้ได้ซื้อบ้านและอพาร์ทเมนท์ในออสเตรเลียถึง 12.4 พันล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามนาย Peter Dutton ร.มว.การเข้าเมืองกล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลเพียงแต่ยินดีรับฟังข้อเสนอและการทำวิจัยถึงความเป็นไปได้ในขั้นต่อไป โดยยังไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับผู้อพยพในอนาคตอันใกล้

ตามกำหนดการเดิมคณะกรรมการ AGPC จะเสนอรายงานฉบับร่าง (draft report) ของขั้นต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมกับเปิดให้มีการวิจารณ์สาธารณะก่อนที่จะมีการเสนอร่างฉบับสมบูรณ์ (draft final report) ในเดือนมีนาคมปีหน้า

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d