พบออสซี่นับล้านมีบัตรเครดิตลับ ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวไม่ให้คู่สมรสรู้

652-02 secret credit cards2

3 พ.ค. 2015 ชาวออสเตรเลียกว่าล้านคนมีบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายที่เป็นความลับลับเฉพาะ หรือแม้กระทั้งปิดบังไม่บอกให้ภรรยาหรือสามีรับรู้

ในจำนวนผู้ยอมรับว่ามีบัตรเครดิตลับ หรือมีไว้ใช้ซื้อสินค้าอย่างลับ ๆ ประมาณ 55% เป็นผู้หญิง ส่วนอีก 45% เป็นผู้ชาย ส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าปลีก, ค่าใช้จ่ายบันเทิง และชำระใบเรียกเก็บเงินที่ไม่ปกติหรือค่าใช้จ่ายเหนือความคาดหมาย

นาง Michelle Hutchison จาก Creditcardfinder  กล่าวว่า ใครก็ตามที่มีบัตรเครดิตลับ เขาอาจจะมีความรู้สึกอายหรือต้องการปิดบังรายจ่ายบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้

นาง Hutchison กล่าวว่า “เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่การใช้จ่ายของคุณมีผลกระทบต่อคนบางคน การเก็บไว้เป็นความลับจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการควบคุมการใช้จ่ายของอีกคนหนึ่ง”

“แต่ความจริงก็คือ คุณจะอยู่ในความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ของคุณ การโกหกตัวเอง และในเรื่องของการใช้เงินเกินตัวกับดอกเบี้ยที่ตามมา”

ผลการสำรวจพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่แอบซ้อนการจ่ายเงินด้วยเครดิตลับ เป็นผู้ที่ไม่สามารถนำเงินมาเคลียร์บัญชีได้ในทุก ๆ เดือนเมื่อถึงกำหนดชำระ

นอกจากนั้นยังพบว่าคนรุ่น Generation Y (อายุ 18 ถึง 34 ปี) เป็นกลุ่มที่มีบัตรเครดิตลับหรือปิดบังการซื้อสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มคนรุ่นอื่น ๆ

652-03 Lorraine Murphy

นาง Lorraine Murphy ซีอีโอ Relationships Australia NSW

นาง Lorraine Murphy ผู้อำนวยการ Relationships Australia NSW หน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านความสัมพันธ์กล่าวว่า ปัญหาทางการเงินเป็นหนึ่งในห้าของสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคู่ครองล้มเหลวลง ก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจ

เธอกล่าวว่า “เมื่อคนบางคนเริ่มมีความลับ ก็จะกระทบต่อความสัมพันธ์” และมันจะก่อปัญหา หากความลับถูกเปิดเผยนาง Laura Menschik นักวางแผนทางการเงินและผู้อำนวยการของ WLM Financial Services กล่าวว่า บางครั้งคนเราก็มีความลับขึ้นมาบ้าง เพราะพวกเขาต้องการควบคุมในเรื่องการเงินของเขามากขึ้น

เธอกล่าวว่ามีคู่ครองในวัยผู้ใหญ่กว่าจำนวนหนึ่ง มักมีฝ่ายหนึ่งที่ควบคุมการเงินมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีเครดิตทางการเงินอย่างลับ ๆ เช่นมีบัตรเครดิตลับเป็นของตนเอง

ในขณะที่นาง Katherine Lane หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของศูนย์สิทธิกฎหมายทางการเงิน the Financial Rights Legal Centre กล่าวว่าบัตรเครดิตลับอาจจะนำความเสี่ยง เช่นกับตัวคู่ครองที่มีปัญหาทางการเงิน

เธอกล่าวว่าในกรณีนี้ การมีบัตรเครดิตลับจะนำไปสู่ปัญหาความเสี่ยงทางการเงินให้กับคู่ครองทั้งคู่   ที่เรียกว่า “หนี้สินแห่งความสัมพันธ์” ที่จะไม่เป็นปัญหาเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตลับ

เป็นต้นว่าถ้าคู่ครองเป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตลับก่อปัญหาหนี้สิน สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตอาจจะใช้กฎหมายบังคับให้คู่ครองต้องขายบ้านเพื่อการชำระหนี้

นาง Lane กล่าวว่า โลกของการสมรสที่ดีที่สุดก็คือ ไม่ควรมีฝ่ายหนึ่งฝายใดแอบมีบัตรเครติดลับส่วนตัวแล้วไม่บอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบ

jingjonews@hotmail.com

 Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: