คนรวยที่สุดกระจุกอยู่ในซิดนีย์ คนจนที่สุดกระจายอยู่ทั่วรัฐน.ซ.ว.

 ย่าน Darling Point ถิ่นคนรวยที่สุดของประเทศมองไปยังสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์

ย่าน Darling Point ถิ่นคนรวยที่สุดของประเทศมองไปยังสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์

29 เม.ย. 2015 สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถิติตัวเลขรายได้พีงประเมินภาษี (taxable income) ของชาวออสเตรเลียโดยถือที่อยู่ตามรหัสไปรษณีย์พบว่าผู้อยู่อาศัยตามเลขรหัสไปรษณีย์ 2027 ในนครซิดนีย์ยังคงเป็นที่อยู่ของผู้มีรายได้พึงประเมินภาษีสูงสุดของประเทศ   ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยที่เลขปณ. 2403 ในชนบทของรัฐนิวเซาท์เวลส์มีรายได้พึงประเมินต่ำที่สุดในประเทศ

รายงานล่าสุดที่นำมาเปิดเผยเป็นการเก็บตัวเลขของผู้ยื่นเสียภาษีปี 2012-13 เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน โดยพบว่าช่องว่างของรายได้พีงประเมินภาษีเฉลี่ยระหว่างผู้อยู่อาศัยเลขปณ. 2027 กับปณ. 2403 ห่างกันถึง 155,823 เหรียญ

ทั้งนี้ผู้มีรายได้ในรหัสปณ. 2027 ซึ่งคลุมพื้นที่ย่าน Edgecliff, Rushcutters Bay, Darling Point และ Point Piper ในซิดนีย์มีรายได้พึงประเมินภาษีเฉลี่ย 177,514 เหรียญ

ส่วนรหัสปณ. 2027 เป็นพื้นที่ของเมือง Myall Creek ในถิ่นชนบทของรัฐน.ซ.ว. สถานที่เมื่อ 177 ปีที่แล้ว คือในวันที่ 30 มิถุนายน 1838 ได้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่ปรากฎชื่อจำนวน 30 คน ปัจจุบันมีประชากร 350 คนมีรายได้พึงประเมินเฉลี่ย 21,691 เหรียญ (เท่ากับว่าคนเกือบทั้งเมืองมีรายได้หลักจากเงินสวัสดิการของรัฐ)

สำนักงานภาษีเก็บตัวเลขจากประชากรผู้ยื่นเสียภาษี (tax return) 12.77 ล้านคน ที่ไม่รวมถึงผู้ที่มีรายได้เป็นเงินสด หรือผู้มีเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้เอาตัวเลขบัญชีรายได้ชะลอการเสียภาษีเช่น negative gearingมาคำนวณด้วย

ผลที่ออกมาพบว่าที่อยู่ของคนรวยตามรหัสไปรษณีย์ 10 อันดับแรก อยู่ในนครซิดนีย์ 6 แห่ง, รัฐวิกตอเรีย 3 แห่งและนครเพิร์ทอีก 1 แห่ง

พื้นที่คนรวยที่สุดอันดับที่สองคือที่รหัสปณ. 3761 เป็นพื้นที่ห่างจากนครเมลเบิร์นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 36 กม.ของเมือง St Andrews มีผู้ยื่นเสียภาษี 655 คน เข้ามาอยู่ใน 10 อันดับเป็นครั้งแรกด้วยรายได้พึงประเมินภาษีเฉลี่ย 148,967 เหรียญ เป็นที่รู้กันว่ายอดเงินได้ของพื้นที่ปณ.นี้ถูกดึงให้สูงขึ้นโดยอภิมหาเศรษฐีเพียงครอบครัวเดียว   แต่สำนักงานภาษีปฏิเสธที่ยืนยัน โดยอ้างว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภาษีเป็นรายปัจเจกบุคคล

พื้นที่ปณ.ของคนรวยอันดับที่สามของประเทศถูกลดอันดับลงมาหนึ่งอันดับคือ 2023 อยู่ทางตะวันออกของซิดนีย์กินพื้นที่ย่าน Bellevue Hill โดยในปี 2013 มีผู้ยื่นเสียภาษี 6,945 คน มีรายได้พีงประเมินภาษีที่ 143,112 เหรียญ

อันดับที่สี่ปณ. 6011 ในนครเพิร์ทกินพื้นที่ย่าน Cottesloe และ Peppermint Grove มีรายได้พีงประเมินภาษี 142,504 เหรียญ

อันดับที่ห้าปณ. 3142 ในนครเมลเบิร์นย่าน Hawksburn และ Toorak มีรายได้พีงประเมินภาษีเฉลี่ยที่ 142,000 เหรียญ

Myall Creek เมืองที่มีรายได้พึงประเมินเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ

Myall Creek เมืองที่มีรายได้พึงประเมินเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ

ในเทอมของพื้นที่รหัสปณ.ที่มีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศ ปรากฎว่าอยู่ในเขตชนบทของรัฐน.ซ.ว. 7 แห่ง, สองแห่งในรัฐควีนสแลนด์ (ปณ. 4613 และ 4626) และอีกหนึ่งแห่งอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (ปณ. 3637) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2012 ที่พื้นที่ปณ. 5 แห่งอยู่ในรัฐวิกตอเรีย เนื่องจากรายได้เฉลี่ยของพื้นที่เหล่านี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น

โดยพื้นที่รหัสปณ. 2359 ในรัฐน.ซ.ว.กินพื้นที่ Aberdeen, Bakers Creek และ Bundarra มีความจนเป็นอันดับที่สองของประเทศด้วยรายได้พีงประเมินภาษีเฉลี่ยที่ 24,742 เหรียญ

ถิ่นคนจนอันดับสามยังคงอยู่ในรัฐน.ซ.ว.ในพื้นที่ปณ. 2361 ในพื้นที่ชนบท Ashford, Atholdwood, Bonshaw, Limestone และ Pindaroi มีรายได้พีงประเมินภาษีเฉลี่ยที่ 25,431 เหรียญ

หมายเหตุ *negative gearing คือรูบแบบของการลงทุนในที่นี้หมายถึงอสังหาริทรัพย์กับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุน กู้ยืมมาเพื่อการซื้อบ้าน รายได้ที่ได้จากการลงทุน (ค่าเช่าบ้าน) น้อยกว่ารายได้ค่าดอกเบี้ยและการจัดการ (เช่นค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่าเสื่อมราคา, ค่าธรรมเนียมเทศบาล, ค่าน้ำประปา, ค่าประกัน, ค่าเอเยนซี่ที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) การขาดทุนจากส่วนนี้สามารถไปหักลดในเงินได้พึงประเมินภาษี   ….สิ่งเหลานี้ได้ทำให้ผู้ที่ร่ำรวยจำนวนไม่น้อยเสียภาษีเงินได้น้อยกว่าคน ตกงานที่พึ่งแต่เงินสวัสดิการของรัฐบาลมานักต่อนักแล้ว

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: