ปี 2015 ออสซี่จะออกวีซ่า 5 ล้านฉบับ ทำลายสถิติสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

2015-04-22asian-migrants

22 เม.ย. 2015 ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะออกวีซ่าเข้าเมืองกว่า 5 ล้านฉบับในปี 2015 ถือเป็นครั้งแรกนับจากสงครามโลกครั้งที่สอง อันเนื่องมาจากยอดนักศึกษา, นักท่องเที่ยว และผู้เข้ามาทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

นาย Michael Pezzullo ปลัดกระทรวงการเข้าเมืองกล่าวว่า ในทุก ๆ ขณะของปี 2015 จะมีชาวต่างชาติถือวีซ่านักศึกษา, วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศ 1.9 ล้านคน

นอกจากนั้นยอดผู้อพยพเข้ามาอยู่ถาวรตามประเพณีปฏิบัติยังคงเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีนี้จะมียอดการรับ 185,000 คน ถือเป็นยอดสูงสุดนับจากมีการตั้งสถิติในปี 1969

นาย Pezzullo กล่าวว่าออสเตรเลียยังได้เปลี่ยนองค์ประกอบด้านเชื้อชาติของผู้อพยพจากยุโรปมาเป็นเอเชีย จำนวนผู้อพยพที่เกิดในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าตัวในช่วง 20 ปีมาอยู่ที่ 450,000 คน   ผู้อพยพชาวอินเดียได้เพิ่มขึ้นสี่เท่าตัวในช่วงเดียวกันมาอยู่ที่ 400,000 คน และผู้อพยพจากสองชาตินี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับผู้อพยพเกิดในสหราชอาณาจักรจำนวน 1.2 ล้านคนและจากนิวซีแลนด์กว่า 600,000 คน เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เกิดในต่างประเทศรวมกันทั้งหมด 6.6 ล้านคน

ยอดประชากรผู้เกิดในต่างประเทศเทียบเท่ากับ 28% ของพลเมือง และองค์ประกอบด้านเชื้อชาติของคนในประเทศในยุคของ “นโยบายผิวขาว” จะหมดไปตามกาลเวลา

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: