กม.ภาษีปัจจุบันเอื้อแลนด์ลอร์ด ทำรัฐขาดรายได้ 5 พันล้านเหรียญ

650-15 negative gearing 15 เม.ย. 2015 สำนักงานภาษีออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีชาวออสเตรเลียผู้มั่งคั่งเกือบ 30,000 คนที่มีบ้านเพื่อการลงทุนมากกว่า 5 หลังขึ้นไปและได้ใช้มันช่วยไม่ให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในขณะที่รัฐบาลกลางขาดรายรับจากภาษีส่วนนี้ปีละ 5,000 ล้านเหรียญ จนก่อให้เกิดมีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเกิดขึ้น

สำนักงานภาษี (TOA) เปิดเผยว่ามีแลนด์ลอร์ดจำนวน 15,624 คนที่มีบ้านเพื่อการลงทุน (นอกเหนือจากบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัย) จำนวน 6 หลังขึ้นไป และมีผู้มีบ้านเพื่อการลงทุน 5 หลังจำนวน 14,555 คน ได้ใช้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น negative gearing* เพื่อช่วยให้พวกเขาเสียภาษีเงินได้ให้น้อยที่สุดหรือไม่เสียภาษีเลย

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐที่มีราคาบ้านเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศ มีประชาชนราว 386,000 คนใช้การลงทุนในที่อยู่อาศัยเป็น negative gearing อย่างน้อยหนึ่งหลังขึ้นไปหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้เสียภาษีเงินได้ทั้งหมด

ภายใต้ระบบ negative gearing เจ้าของบ้านเพื่อการลงทุนสามารถนำค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่รวมถึงค่าดอกเบี้ยเงินกู้ไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยพวกเขาต้องแน่ใจว่าการลงทุนของพวกเขามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ

สำนักงานภาษีพบว่า 80% ของแลนด์ลอร์ดได้ใช้ระบบ negative gearing ช่วยให้พวกเขาเสียภาษีน้อยที่สุด   มีประมาณ 900,000 คนเป็นผู้มีรายได้ปานกลาง ส่วนใหญ่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียง 1 หลังเท่านั้น

แลนด์ลอร์ดที่ลงทุนในบ้านตั้งแต่ 5 หลังขึ้นไป อยู่ในสัดส่วน 2% ของตลาด หรือเทียบเท่ากับ 30,000 คน ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบ negative gearing ในช่วงก่อนที่จะมีการเสนอร่างพรบ.งบประมาณปี 2015-16 ในเดือนหน้า ซึ่งรัฐบาลต้องเผชิญกับการหาทางเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่ออุดช่องโหว่ในงบประมาณ

แต่นาย Joe Hockey ร.มว.การคลังรู้สึกลำบากใจที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ แม้ว่าเอกสารแผนภาษีก่อนหน้านี้ของเขาได้กำหนดให้มีการอภิปรายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบ negative gearing บรรจุอยู่ก็ตาม

จากการเปิดเผยข้อมูลของสภาอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Council โดยใช้ข้อมูลปี 2011 ของสำนักงานภาษีพบว่ามีชาวออสเตรเลีย 1.27 ล้านคนเป็นแลนด์ลอร์ดที่ใช้ประโยชน์จากระบบ negative gearing โดยตัวเลขความสูญเสียรายรับทางภาษีจากส่วนนี้ ไม่มีการประเมินที่แน่นอนออกมาจากกระทรวงการคลัง

แต่นาย Saul Eslake ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจของธนาคาร Bank of America Merrill Lynch และทีมงานได้ทำการวิจัยเมื่อสามปีที่ผ่านมา พบว่ามีมูลค่าอยู่ในราว 5 พันล้านเหรียญทีเดียว

หมายเหตุ *negative gearing คือรูบแบบของการลงทุนในที่นี้หมายถึงอสังหาริทรัพย์กับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนกู้ยืมมาเพื่อการซื้อบ้าน รายได้ที่ได้จากการลงทุน (ค่าเช่าบ้าน) น้อยกว่ารายได้ค่าดอกเบี้ยและการจัดการ (เช่นค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่าเสื่อมราคา, ค่าธรรมเนียมเทศบาล, ค่าน้ำประปา, ค่าประกัน, ค่าเอเยนซี่ที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) การขาดทุนจากส่วนนี้สามารถไปหักลดในเงินได้พึงประเมินภาษี   ….สิ่งเหลานี้ได้ทำให้ผู้ที่ร่ำรวยจำนวนไม่น้อยเสียภาษีเงินได้น้อยกว่าคนตกงานที่พึ่งแต่เงินสวัสดิการของรัฐบาลมานักต่อนักแล้ว

นาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง

นาย Joe Hockey ร.มว.การคลัง

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: