รัฐสบชัยดันกฎหมายไม่จ่ายเงิน แก้เผ็ดพ่อแม่ไม่ให้ลูกฉีดวัคซีน

นสพ. the Sunday Telegraph และ Sunday Mail ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2015 เสนอข่าวรัฐบาลประสบชัยในการผลักดันกฎหมายบังคับฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

นสพ. the Sunday Telegraph และ Sunday Mail ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2015 เสนอข่าวรัฐบาลประสบชัยในการผลักดันกฎหมายบังคับฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

12 เม.ย. 2014 บิดามารดาที่ปฏิเสธไม่นำบุตรของตนเข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับการปฏิเสธเงินส่วนลดค่าสถานดูแลเด็กและตัดเงินสวัสดิการบางอย่างลง อันเป็นไปตามมาตรการขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้าน ในการปิดช่องโหว่ของกฎหมายในด้านผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม หรือ conscientious objector เพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ

นาย Tony Abbott นายกรัฐมนตรีและนาย Scott Morrison ร.มว.บริการสังคมเตรียมประกาศการปฏิรูปกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองที่ไม่ให้เด็กฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อต่อไปจะไม่ได้รับผลประโยชน์ในการดูแลเด็ก 200 เหรียญต่อสัปดาห์, เงินส่วนลดค่าสถานดูแลเด็ก 7,500 เหรียญต่อปี และเงินผลประโยชน์ภาษีครอบครัว A ส่วนจ่ายเพิ่มประจำปี 726 เหรียญ

เงินช่วยเหลือค่าดูแลเด็กและเงินสวัสดิการที่สูญเสียรวมกันอาจถึง 30,000 เหรียญต่อปี สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีบุตรสองคน โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 เป็นต้นไป

ในปัจจุบันออสเตรเลียมีอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5 ปีลดลงมาในอัตราสูงกว่า 90% เล็กน้อย แต่อัตราการปฏิเสธของผู้ปกครองไม่ให้เด็กฉีดยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีไม่ฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 30,000 คน ในขณะที่เมื่อทศวรรษที่แล้วมีเพียง 6,000 คนเท่านั้น

อันที่จริงในปัจจุบันการฉีดวัคซีนได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในเงินสวัสดิการเลี้ยงดูเด็กและเงินผลประโยชน์ภาษีครอบครัว A แต่ได้เปิดช่องให้ผู้ปกครองสามารถหลีกเลี่ยง และยังคงได้รับเงินผลประโยชน์ในเงินสวัสดิการ ด้วยการขอใบรับร้องจากแพทย์ หรืออ้างเหตุผลทางปรัชญา หรือทางความเชื่อทางศาสนาที่จะไม่ต้องฉีดวัคซีน

ภายใต้การแก้ไขกฎหมายใหม่ข้ออ้างทางการแพทย์และศาสนายังคงได้รับข้อยกเว้นต่อไป แต่ผู้ปกครองจะต้องเกี่ยวพันธ์กับศาสนานั้นอย่างแท้จริงและหน่วยงานของรัฐได้จดทะเบียนการคัดค้านไว้อย่างเป็นทางการ โดยการคัดค้านนั้นต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล

นาย Morrison กล่าวว่า ถ้าบิดามารดายังคงเลือกที่จะให้บุตรของตนเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อ โดยไม่มีภูมิคุ้มกัน พวกเขาก็จะไม่ได้รับเงินผลประโยชน์จากเงินภาษีหลายอย่าง

ทางด้านนาย Bill Shorten ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาสนับสนุนรัฐบาลปิดช่องว่างของการคัดค้านโดยอ้างมโนธรรม

นาย Shorten กล่าวว่า การฉีดวัคซีนได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ และการทำให้กฎหมายนี้เข้มงวดขึ้นก็เป็นเหตุผลของสามัญสำนึกที่ว่ามันจะก่อผลประโยชน์ให้กับเด็กทุกคน

การออกมาสนับสนุนของผู้นำพรรคเลเบอร์นั่นหมายถึงเป็นการเปิดทางสะดวกให้กฎหมายดังกล่าวผ่านสภาสูงโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านจากส.ว.พรรคกรีนส์

สำหรับข้อกำหนดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้บุตรหลาน เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ภาษีครอบครัว A (Family Tax Benefit Part A หรือที่ชาวออสซี่รู้จักในชื่อ FTB A) เด็กจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคเมื่อมีอายุครบ 1 ปี, 2 ปี และ 5 ปี

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: