ห้างร้านจำนวนหนึ่งปิดช่วงอีสเตอร์ รับไม่ไหวจ่ายค่าแรง $50 ต่อชม.

650-02 easter pay

2 เม.ย. 2015 สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย (ACCI) ได้ออกรณรงค์ต่อต้านอัตราคาแรงพิเศษช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (penalty rate) ที่ทำให้ลูกจ้างเยาวชนสามารถได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ำ 50 เหรียญต่อชั่วโมงกับหน้าที่เป็นพนักงานขายของตามร้านค้าปลีกและพนักงานเสิรฟตามร้านอาหารในช่วงวันหยุดอีสเตอร์

ขณะนี้ร้านอาหารและธุรกิจขนาดเล็กหลายร้อยแห่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดได้ประกาศปิดร้านของตนในช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ เพราะไม่สามารถแบกรับค่าแรงงานเยาวชนด้วยค่าแรงวันละกว่า 350 เหรียญ

ธุรกิจเหล่านี้ได้รับการร้องขอจาก ACCI ให้ร่วมกันติดแผ่นโปสเตอร์ที่หน้าร้าน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกลางปรับอัตราค่าจ้างวันหยุดลงมา

โปสเตอร์เขียนไว้ว่า “ขออภัยที่ต้องปิดบริการในวันนี้ เราหวังที่จะเปิดบริการท่าน เราหวังที่จะมอบงานให้กับคนในท้องถิ่น แต่อัตราค่าจ้างในช่วงวันหยุดมันสูงเกินกว่าที่เราจะแบกรับได้”

การตัดสินใจปิดร้านได้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างทั้งหมด   ที่จะต้องขาดร้ายได้ แม้ว่าพวกเขายินดีที่จะทำงานในอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดก็ตาม

แต่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ธุรกิจไม่สามารถจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ ทำให้ธุรกิจหลายแห่ง เลือกที่จะปิดร้านเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนหรือการสูญเสียกำไรที่พึงได้รับ

ทางด้านกลุ่มสหภาพแรงงานได้ออกรณรงค์ตอบโต้ฝ่าย ACCI และผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กที่ตัดสินใจปิดร้านค้าในช่วงวันหยุดอิสเตอร์

สหภาพได้ใช้เฟสบุ๊คในการโจมตีธุรกิจที่ตัดสินใจปิดร้าน และร่วมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับวันหยุดราชการ

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราตั้งแต่สองเท่าขึ้นไปจนถึงสามเท่า ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำงานที่ได้รับมอบหมายในวันศุกร์ (Easter Friday), เสาร์, อาทิตย์ (Easter Sunday) และวันจันทร์ (Easter Monday)

นาง Kate Carnell ผู้อำนวยการบริหารของ ACCI กล่าวว่า อัตราค่าแรงขั้นต่ำวันหยุดราชการในปัจจุบันนำไปสู่สภาณการณ์ “เสียกับเสีย” เท่านั้น

กล่าวคือ ลูกค้าสูญเสียเพราะการหาร้านที่เขาต้องการในวันหยุดมีความยุ่งยากขึ้น, พนักงานสูญเสียเพราะขาดงานและรายได้ ผู้ประกอบกิจการสูญเสียเพราะได้รับกำไรน้อยลงหรือขาดทุนในการเปิดร้านในวันหยุด

เธอกล่าวว่าธุรกิจร้านค้าพอใจที่จะจ่ายค่าจ้างอัตราพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่อัตราที่กำหนดในปัจจุบันมันสูงเกินกว่าที่จะรับได้

นาง Carnell กล่าวว่าค่าจ้างขั้นต่ำลูกจ้างชั่วคราวตามร้านค้าปลีกและร้านอาหารเร่งด่วนในอัตรา 50.94 เหรียญต่อชั่วโมงในช่วงวันหยุดราชการ และหากว่าจ้างต่ำกว่า 4 ชั่งโมงต่อวันให้ถือเป็นจ้าง 4 ชั่วโมง ถือว่าสูงเกินกว่าธุรกิจขนาดเล็กจะทำกำไรได้

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: