บัตรเลือกตั้งส.ว.รัฐน.ซ.ว. 28 มีนาคมนี้ ทำสถิติยาวกว่าเมตร

สามสาววัย 18 ปีที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรก กับตัวอย่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้งส.ว.ของรัฐน.ซ.ว.

สามสาววัย 18 ปีที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรก กับตัวอย่างบัตรลงคะแนนเลือกตั้งส.ว.ของรัฐน.ซ.ว.

23 มี.ค. 2015 การเลือกตั้งใหญ่ของรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งจัดให้มีขึี้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ ได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ เมื่อบัตรลงคะแนนเลือกตั้งวุฒิสมาชิกหนนี้ ทำลายสถิติสถิตจำนวนผู้ลงสมัครเมื่อครั้งเลือกตั้งปี 1999 ถึงกว่า 130 ราย โดยมีจำนวนผู้สมัครส.ว.ทั้งสิ้น 394 คนทำให้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้มีขนาดใหญ่ไม่ต่างจากการเลือกตั้งปี 1999 ซึ่งครั้งนั้นถูกเรียกว่า “บัตรลงคะแนนผ้าคลุมโต๊ะ”

การกลับมาของบัตรลงคะแนนส.ว.แผ่นใหญ่ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ในครั้งที่แล้วได้แก้ไขโดยกำหนดให้กลุ่มหรือพรรคการเมืองจะต้องมีสมาชิกจดทะเบียนอย่างน้อย 750 คนขึ้นไป ในการสมัครแต่ละครั้งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกลุ่มหรือพรรค 2,000 เหรียญและผู้สมัครอีก 500 เหรียญต่อคน ทำให้สามารถหยุดใบบัตรลงคะแนนขนาดผ้าปูโต๊ะมาได้ 16 ปี

นาย Gareth Ward ประธานคณะกรรมการประเมินข้อบกพร่องจากการเลือกตั้งกล่าวว่า หลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการปฏิรูประบบการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงบัตรลงคะแนนเลือกตั้งส.ว.ขนาดใหญ่

ในการเลือกตั้งส.ว.ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งส.ว.กึ่งหนึ่งของสภาสูงหรือจำนวนทั้งสิ้น 21 ที่นั่ง จากทั้งหมด 42 ที่นั่ง โดยปกติพรรคขนาดใหญ่คือพรรคเลเบอร์และพรรคผสมลิเบอรัล-เนชั้นแนลจะส่งบัญชีรายชื่อตัวแทนของพรรคลงสมัครส.ว.เต็มจำนวน 21 รายชื่อ

ในอดีตที่ผ่านมาพรรคเลเบอร์ได้ที่นั่งส.ว.ประมาณ 7 ถึง 8 ที่นั่ง พรรคผสมได้ระหว่าง 8 ถึง 10 ที่นั่ง โดยมีพรรคกรีนส์ได้ส.ว.ระหว่าง 2 ถึง 3 ที่นั่ง ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มหรือพรรคขนาดเล็กที่ได้รับผลพลอยได้จากการพรีเฟอร์เรนซ์   ซึ่งกลุ่มการเมืองและพรรคขนาดเล็กจะส่งรายชื่อผู้สมัครเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือมีกลุ่มการเมืองและพรรคขนาดเล็กส่งรายชื่อผู้สมัครส.ว.มากกว่า 15 คนถึง 22 พรรคและกลุ่มการเมือง   ทั้งที่รู้ดีว่าพวกเขามีโอกาสได้ส.ว.อย่างดีที่สุดแค่ 1 ที่นั่งเท่านั้น   สาเหตุที่ส่งผู้สมัครหลายคนก็เพื่อให้พรรคดูดีในสายตาของผู้กาบัตรเลือกตั้งเท่านั้น

บ่อยครั้งที่พรรคขนาดเล็กสามารถได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นส.ว.โควต้าสุดท้าย แม้ว่าคะแนนเลือกตั้งไพรมารี (หรือคะแนนเลือกตั้งที่ได้รับโดยตรงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ไม่ถึง 1.0%   แต่เป็นเพราะผลการเจรจา How to Vote (แผ่นปลิวแนะนำการลงคะแนนของแต่ละพรรคการเมือง) และการโอนคะแนนเศษของแต่ละพรรคเพื่อกันพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้าสภา ได้เปิดโอกาสให้พรรค 1% ได้เข้าสภาแทน และเคยมีเหตุการณ์ส.ว. 1% กลายเป็นผู้ทรงอำนาจสูงวสุดในสภาสูง เมื่อเขาหรือเธอกลายเป็นถือดุลแห่งอำนาจหากจำนวนส.ว.ฝายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเท่ากัน

นสพ. The Telegraph ขึ้นหน้าหนึ่ง สาวแคนแคนและเต้นเปลือยอกในซิดนีย์ ลงสมัครส.ว.ในสังกัดพรรค No Land Tax ด้วยความหวังคะแนนฟรีเฟอเรนซ์ดันเข้าสภาและมีโอกาสได้เป็นผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง พรรคนี้ออกตัวแรงด้วยการส่งผู้สมัครส.ส.จำนวน 93 คนและส.ว.จำนวน 16 คน

นสพ. The Telegraph ขึ้นหน้าหนึ่ง สาวแคนแคนและเต้นเปลือยอกในซิดนีย์ ลงสมัครส.ว.ในสังกัดพรรค No Land Tax ด้วยความหวังคะแนนฟรีเฟอเรนซ์ดันเข้าสภาและมีโอกาสได้เป็นผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง พรรคนี้ออกตัวแรงด้วยการส่งผู้สมัครส.ส.จำนวน 93 คนและส.ว.จำนวน 16 คน

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: