หนุนกองทัพแรงงานผมสีดอกเลา รับมือออสซี่อายุคาดเฉลี่ย 100 ปี

นสพ.the Telegraph ฉบับ 5 มี.ค. 2015 ด้านล่างเสนอข่าวรัฐมนตรีการคลังขอให้แรงงานชะลอการเกษียณอายุงานเพื่อช่วยชาติ โดยถูกสื่อฯเรียกว่า "กองทัพผมสีดอกเลาของ Joe" ส่วนด้านบนเป็นข่าวอินโดนีเซียเตรียมประหารชีวิตสองนักโทษออสเตรเลีย  ซึ่งหนังสือพิมพ์หลักในออสเตรเลียขึ้นหน้าหนึ่งข่าวนี้ทุกฉบับ

นสพ.the Telegraph ฉบับ 5 มี.ค. 2015 ด้านล่างเสนอข่าวรัฐมนตรีการคลังขอให้แรงงานชะลอการเกษียณอายุงานเพื่อช่วยชาติ โดยถูกสื่อฯเรียกว่า “กองทัพผมสีดอกเลาของ Joe” ส่วนด้านบนเป็นข่าวอินโดนีเซียเตรียมประหารชีวิตสองนักโทษออสเตรเลีย ซึ่งหนังสือพิมพ์หลักในออสเตรเลียขึ้นหน้าหนึ่งข่าวนี้ทุกฉบับ

5 มี.ค. 2015 นาย Joe Hockey ร.มว.การคลังถือโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานชุด the 2015 Australian Intergenerational Report อันเป็นรายงานแยกแยะกลุ่มประชากรรุ่นต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียยังคงทำงานต่อไปหลังครบอายุเกษียณ 65 ปี เพื่อช่วยเศรษฐกิจของชาติให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ

รายงาน Intergenerational Report ซึ่งออกในทุก 5 ปีเปิดเผยว่า เด็กชาวออสเตรเลียที่เกิดหลังปี 2055 จะมีอายุคาดเฉลี่ยเกือบ 100 ปี ก่อให้เกิดภาระการหดตัวของฐานภาษีที่จำเป็นต้องสรรหางบประมาณมาจ่ายช่วงของอายุคนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

จากข้อมูลของรายงานพบว่า ประชากรออสเตรเลียในปัจจุบัน 23.7 ล้านคน จะเพิ่มเป็น 39.7 ล้านคนในปี 2055 / รายได้เฉลี่ยของชาวออสเตรเลียในปี 2015 อยู่ที่ 66,400 เหรียญต่อปีจะเพิ่มเป็น 177,300 เหรียญต่อปีในปี 2055

ออสเตรเลียจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือในปี 2015 มีผู้มีอายุเกินกว่า 100 ปีประมาณ 12,500 คน จะเพิ่มเป็นเกือบ 40,000 คนในปี 2055 หรือเพิ่มขึ้น 300 เท่านับจากช่วงปี 1975 ที่มีผู้มีอายุสูงเกินกว่า 100 ปีเพียง 122 คน

และในปี 2050 จะมีผู้สูงอายุกว่า 2 ล้านคนมีอายุเกินกว่า 85 ปี   เมื่อเทียบกับผู้มีอายุสูงกว่า 85 ปีจำนวนกว่า 80,000 คนในปี 1975 – ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัวหรือเกือบ 5% ของประชากร

นาย Hockey กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงขอให้ผู้ที่เข้าสู่วัย 65 ปียังคงทำงานต่อไป

รัฐมนตรีคลังอ้างว่าหากร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางผ่านสภา หนี้สินสุทธิจะจ่ายหมดในปีการเงิน 2031-32 และออสเตรเลียจะมีสินทรัพ์มากกว่าหนี้สิน 691 พันล้านเหรียญ (แต่ไม่ได้บอกว่าประชาชนจะต้องเสียสละด้วยการถูกตัดเงินสวัสดิการลง)

ถ้ามาตรการกฎหมายปัจจุบันผ่านโดยวุฒิสภาจะยังคงนำพาไปสู่หนี้สินสุทธิ 2.6 ล้านล้านเหรียญ หรือ 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของประเทศเยอรมันนี, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์    (นาย Hockey เอาข้อนี้มาอ้างน่าจะเป็นเพราะพรรคฝ่ายค้านออกมาโต้ตอบว่าออสเตรเลียยังสามารถกู้ต่อไปได้อีก เพราะร้อยละของเงินกู้ต่อ GDP ยังต่ำกว่าประเทศที่อ้าง)

รายงานกล่าวว่า ด้วยระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นและมีเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ เข้ามา ทำให้อายุคาดเฉลี่ยของชาวออสเตรเลียในปี 2055 ของผู้ชายจะอยู่ที่ 95.5 ปีในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 96.6 ปี / ในปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ 91.5 ปีและผู้หญิงอยู่ที่ 93.6 ปี / แต่เมื่อย้อนกลับไปในปี 1905 อายุคาดเฉลี่ยของคนออสเตรเลียเมื่อแรกเป็นเครือรัฐออสเตรเลีย ผู้ชายอยู่ที่ 55 ปีและผู้หญิงอยู่ที่ 59 ปีเท่านั้น

จากตัวเลขดังกล่าวทำให้คาดการณ์ว่าออสเตรเลียจะประสบวิกฤติทางงบประมาณและเศรษฐกิจหากไม่มีการเตรียมรับมือด้วยการปฏิรูปสังคมและการเงินนับแต่บัดนี้ เพราะในปี 2055 จะมีผู้สูงอายุเกินกว่า 65 ปีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวของปัจจุบัน

ปัญหาของคนรุ่นต่อไปก็คือสัดส่วนระหว่างผู้อยู่ในวัยทำงานตามประเพณี (traditional working age คือ15 ปีถึง 65 ปี) เกี่ยวพันกับผู้อยู่ในวัยเกษียนอายุงานจะลดลงเหลือกึ่งหนึ่ง

ในปี 1970 มีสัดส่วนของผู้อยู่ในวัย 16-65 ปีมีความเกี่ยวพัน (น่าจะทางสายญาติทางตรง) กับผู้เกษียณอายุทำงานอยู่ที่ 7.5% แต่ในปัจจุบันได้หดลงเหลือ 4.5% และในปี 2055 จะลดลงเหลือ 2.7%

รายงานชุดนี้ประเมินว่ามีผู้อยู่ในวันเกษียณอายุงาน 20% เต็มใจที่จะทำงานต่อไปหลังอายุผ่าน 65 ปี แม้ในปัจจุบันก็มีคนในวัย 65 ปีขึ้นไปยังเต็มใจหรืออยู่ในสถาณการณ์บังคับให้ต้องทำงาน

เหตุการณ์วิกฤติการณ์การเงินโลก หรือ GFC ที่เกิดขึ้นในปี 2007 และ 2008 ได้กระทบต่อเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงาน ส่งผลให้ผู้วางแผนเกษียณอายุงานฯจำต้องทำงานต่อไป เพื่อให้มีรายได้ตามแผน และในปัจจุบันแนวโน้มทำงานหลังอายุ 65 ปียังคงมีต่อไป

ในปัจจุบันมีผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปีจำนวน 12.9% ยังคงทำงานต่อไป   ซึ่งรายงานคาดหวังว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มเป็น 20% ภายในปี 2055Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: