Month: February 2015

สู่เดือนกุมภาพันธ์ 2015

จิงโจ้นิวส์ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ รูปแบบการนำเสนอของเรา ยอมรับว่าได้เปลี่ยนไป หากเป็นเมื่อสมัยรายงานในรูปแบบหนังสือพิมพ์ เหตุการณ์การเมืองในช่วงบรรดาส.ส.และส.ว.พรรคลิเบอรัลอยากเปลี่ยนหัวหน้าพรรค หลังภาวะผู้นำของนายกฯ “โทนี แอ๊บบอตต์” ถดถอย หรือศึกสาดโคลนกันระหว่างสองรองผู้ว่าการตำรวจรัฐน.ซ.ว.กับตำแหน่งท็อปจ็อบเป็นเดิมพัน และข่าวการเมืองน้ำเน่านิด ๆ เราไม่พลาดนำเสนอแน่     แต่เมื่อผู้อ่านเปลี่ยนไป   จิงโจ้นิวส์มีผู้อ่านจากเมืองไทย นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น   เรายังมีขาประจำจากสหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุน นิวซีแลนด์ และลาว การนำเสนอจึงต้องปรับไปบ้าง