ปฏิรูปเงินสวัสดิการจาก 20 เหลือ 5 ประเภท เพื่อลดความสับสนที่ออสซี่ชนต้องรับรู้

นสพ. the Australian ฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2015 เป็นหนังสือพิมพ์หลักหนึ่งในหลายฉบับที่เสนอข่าวการปฏิรูประบบจัดการเงินสวัสดิการ

นสพ. the Australian ฉบับวันที่ 25 ก.พ. 2015 เป็นหนังสือพิมพ์หลักหนึ่งในหลายฉบับที่เสนอข่าวการปฏิรูประบบจัดการเงินสวัสดิการ

25 ก.พ. 2015 รัฐบาลกลางได้ปรับแผนปฎิรูประบบเงินสวัสดิการใหม่ โดยจุดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเงินสวัสดิการคนพิการต่อไปจะต้องเป็นผู้พิการทางร่างกายและทางจิตใจอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะได้รับเงินสวัสดิการประเภทนี้   โดยคาดว่าผู้รับเงินพิการในปัจจุบันกว่าครึ่งหนึ่งจะได้รับผลกระทบ ที่จะต้องเปลี่ยนไปรับเงินสวัสดิการประเภทอื่นที่เหมาะสมกับตน และที่แน่ ๆ ก็คือจำนวนเงินที่จะได้รับย่อมลดน้อยลงไปด้วย

หมายเหตุ เนื่องจากรายงานของรัฐบาลมีคำศัพท์ในเชิงภาษาเทคนิคมากมาย ที่ยังไม่มีบัญญัติในภาษาไทยโดยตรง ตัวอย่างเช่นคำว่า “พิการ” มีคำต่าง ๆ ใช้เช่น disability, impairment, incompetence, และ ineptitude  ในความหมายที่แตกต่างกัน   ข่าวที่นำเสนอนี้จิงโจ้นิวส์จำเป็นต้องบัญญัติศัพท์ฉุกเฉินขึ้นเองหลายคำ โดยเทียบจากความหมายในเชิงปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง แต่ได้กำกับภาษาต้นฉบับไว้ด้วย ขออภัยหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่า ผู้รับเงินสวัสดิการส่วนใหญ่จะไม่สูญเสียผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่อย่างใด

จุดประสงค์ของการปฏิรูประบบก็เพื่อให้มีความยุติธรรมมากขึ้น, เพิ่มความมีเสถียรภาพ และลดความสับสนในระบบปัจจุบัน และสามารถควบคุมงบประมาณด้านเงินสวัสดิการที่ได้ทะยานผ่าน 150 พันล้านเหรียญต่อปีไปเรียบร้อยแล้วอีกด้วย

โดยรัฐบาลอ้างว่าการงบประมาณสวัสดิการจะเผชิญกับปัญหาในการจัดการบริหาร จากความสับสนและจากขั้นตอนที่ทำให้งานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ และทำให้ต้นทุนการจัดการสูงโดยเปล่าประโยชน์

โครงสร้างเงินสวัสดิการใหม่จะลดเงินจ่ายสนับสนุนเลี้ยงชีพ (support payment) จากเดิม 20 ประเภทลดลงเหลือเพียง 5 ประเภทและลดเงินจ่ายเพิ่ม (supplement เงินสวัสดิการย่อยของ support payment) จาก 55 ประเภทลงเหลือไม่กี่ประเภท

ในระบบเงินสวัสดิการปัจจุบันหากต้องการแยกรายละเอียดลงไปอีกสามารถแยกเป็น เงินค่าเลี้ยงชีพ (allowance) 27 ประเภท, เงินจ่ายเพิ่ม (supplement) 19 ประเภท, เงินจ่าย (payment) 9 ประเภท, เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ (pensions คนละอย่างกับเงินบำนาญตามระบบของไทย) 5 ประเภท, เงินช่วยเหลือ (assistance) 4 ประเภท, เงินผลประโยชน์ (benefit) 3 ประเภท, ทุน [ทุนช่วยเริ่มต้นการศึกษาที่เป็นคนละอย่างกับ Aus study และทุนย้ายไปถิ่นที่ขาดแรงงาน] (scholarship) 2 ประเภท, โบนัส (bonus) 2 ประเภท, โครงการ 2 ประเภท (scheme) และทางเลือก (option) 1 ประเภท

อย่างไรก็ตามการโยกย้ายเงินสวัสดิการจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่จะไม่ได้เกิดอย่างทันทีทันใด เนื่องจากเป็นระบบขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนเกือบทั้งประเทศ (ชาวออสเตรเลียจำนวนมากยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับเงินสวัสดิการ และไม่รู้ว่าเงินที่พวกเขาเสียภาษีมาจากเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจ่ายให้)

สำหรับโครงสร้างของเงินสวัสดิการใหม่แยกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เงินจ่ายอายุทำงานตามลำดับชั้น (Tiered working age payment) จะแทนเงินสวัสดิการเริ่มต้นหางานทำใหม่ขณะว่างงาน (Newstart Allowance) และเงินจ่ายเพิ่ม (supplement) อื่น ๆ โดยการจ่ายเงินจะเป็นสามระดับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงาน

2. เงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงชีพ (Supported Living Pension) จะนำมาใช้ทดแทนเงินช่วยเหลือผู้พิการ (disability support pension) ภายใต้คำจำกัดความใหม่ของความบกพร่องอย่างถาวร ซึ่งจะเกี่ยวพันกับระยะเวลาที่บุคคลนั้นออกจากงาน ไม่ใช่ระยะเวลาที่บุคคลนั้นได้พิการ ความไร้ความสามารถจะต้องไม่สิ้นสุดก่อนขั้นต่ำสุดห้าปี

3. เงินจ่ายเด็กและเยาวชน (Child and Youth Payment) เป็นระบบการประเมินรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการสำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 22 ปี   เงินจ่าย (payment) ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเด็กและเยาวชน

4.เงินจ่ายผู้ดูแล (Carer Payment คือจ่ายให้กับผู้ที่ต้องอยู่ดูแลคนป่วยหรือผู้พิการเต็มเวลา) เงินจ่ายประเภทนี้ได้ถูกตัดออกไปจากการตรวจพิจารณากลางปี แต่ขณะนี้ได้ถูกบรรจุกลับเข้ามาใหม่

5. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Age Pension) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันผู้อาวุโสที่ไม่มีรายได้อื่นจะได้รับในอัตรา 776.70 เหรียญต่อสองสัปดาห์สำหรับบุคคลเดี่ยว

 ภาพโครงสร้างเงินเงินสวัสดิการที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบัน แม้เจ้าหน้าที่ Centrelink ยังมึน

ภาพโครงสร้างเงินเงินสวัสดิการที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบัน แม้เจ้าหน้าที่ Centrelink ยังมึนCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: