คนซิดนีย์ขี้ร้อนเดือดร้อนแน่ ปี 2017 เจอภาษีแอร์ $700

645-25 aircon tax

นสพ. the Telegraph ฉบับ 25 ม.ค. 2015 ด้านล่างเสนอภาษีแอร์

25 ม.ค. 2015 ครอบครัวชาวรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ทางตะวันตกของซิดนีย์จะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอีก 700 เหรียญต่อปีอันเป็นภายใต้กฎหมายใหม่ ที่ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป เงินเก็บพิเศษนี้ถูกสื่อมวลชนเรียกว่า “ภาษีแอร์” ที่รัฐบาลจะเพิ่มค่าไฟฟ้ากับผู้ที่เปิดเครื่องปรับความเย็นในช่วงบ่ายด้วยอัตราสูง

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟแล้ว กฎหมายยังบีบบังคับโดยอ้อมให้ประชาชนหลายหลังคาเรือนอาจจะต้องย้ายจุดติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ จากทิศเหนือและทิศตะวันออก มาอยู่ทิศตะวันตกเพื่อรับแสงแดดในช่วงตอนบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเปิดเครื่องปรับอากาศมากที่สุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าไฟที่จะถีบตัวสูงขึ้นจากการเปิดแอร์ในช่วงตอนบ่าย อาจผลักดันให้ประชาชนจำนวนหนึ่งออกจากบ้านไปนั่งอ่านหนังสือหรือเล่นคอมพิวเตอร์ตามห้องสมุดต่าง ๆ หรือไปเดินช็อปปิ้งตามศูนย์การค้าที่เปิดแอร์เย็นสบาย

ในปัจจุบันบ้าน 3 ใน 4 หลังในซิดนีย์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็น โดยเพิ่มจากเมื่อ 20 ปีก่อนถึงหนึ่งเท่าตัว ในรัฐน.ซ.ว.โดยรวมแล้วมีบ้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศราว 64%

เครื่องทำความเย็นได้กลายเป็นสาเหตุของความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในตอนบ่ายมากขึ้น ทำให้บริษัทและรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต้องเพิ่มการลงทุนอีก 8 พันล้านเหรียญ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตรองรับความต้องการ   ซึ่งขณะนี้ภาระค่าใช้จ่ายกว่าครึ่งหนึ่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นผู้แบกรับไว้ โดยผ่านภาระไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเพียง 20%

คณะกรรมการตลาดพลังงานแห่งออสเตรเลีย (AEMC) กล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องส่งสัญญาณ “ราคา (ที่เพิ่มขึ้น)” ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อการหยุดการใช้พลังงานในช่วงตอนบ่าย

นาย Paul Smith ประธาน AEMC กล่าวว่า การเปลี่ยนกฎระเบียบเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อจะทำให้เจ้าของครัวเรือนส่วนใหญ่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นในเทอมระยะกลาง   แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำมาใช้ได้กับทุกครัวเรือน

ครอบครัวใดที่ยังใช้ไฟฟ้าอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางวัน คนกลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นาย Smith กล่าวว่า โดยตามสภาพทางภูมิศาตร์แล้ว ผู้ที่จะเผชิญกับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือผู้ที่อยู่บริเวณขอบตะวันตกของนครซิดนีย์ ที่ซึ่งตัวบ้านมีขนาดใหญ่กว่าผู้อยู่อาศัยโดยรอบตัวเมืองชั้นใน และเป็นพื้นที่ที่ในหน้าร้อนจะร้อนกว่าและในหน้าหนาจะหนาวกว่าผู้อยู่อาศัยทางด้านตะวันออกของซิดนีย์

โดยสรุปแล้วกลุ่มที่จะเผชิญกับค่าไฟสูงก็คือ กลุ่มที่สมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านในเวลากลางวัน และเปิดแอร์เพื่อดับความร้อนCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: