ห้าง IGA เจอปรับ $2,250 จ้างเด็กอายุ 11 ปีทำงาน

IGA Supermarket สาขา Jurien Bay

IGA Supermarket สาขา Jurien Bay

15 ม.ค. 2015 ผู้ดำเนินกิจการซูเปอร์มาเก็ตในย่านท่องเที่ยวสำคัญของรัฐออสเตรเลียตะวันตกได้ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงิน 2,250 เหรียญ จากการว่าจ้างงานเด็กหญิงวัย 11 ปีทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ต

ทั้งนี้บริษัท MMG (WA) Pty. Ltd. ซึ่งทำการค้าใน IGA สาขา Jurien Bay กลายเป็นจำเลยในศาลอุตสาหกรรมในนครเพิร์ทเมื่อวันพุธที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ต่อการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน หลังจากศาลได้รับฟังว่าห้าง IGA ได้ว่าจ้างเด็กหญิงคนหนึ่งทำงานจำนวน 5 กะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมปี 2014 แม้ว่าห้างจะให้แรงงานในอัตราวันหยุดสำหรับแรงงานเยาวชนก็ตาม

ภายใต้กฎหมายบริการกิจการเด็กและชุมชนปี 2004 กำหนดให้เป็นความผิดสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีกต่อการว่าจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

กฎหมายนี้เปิดช่องให้เพียงว่า นายจ้างของกิจการค้าปลีกสามารถว่าจ้างเด็กอายุ 13 ถึง 15 ปีได้ แต่ไม่อนุญาตให้ว่าจ้างในช่วงเวลาก่อน 6.00 น. หรือหลังจากเวลา 22.00 น. และจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์เด็กแสดงให้เห็นเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ

นาย Joseph Lee รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแรงงานเพื่อการพานิชย์กล่าวว่า การฟ้องในคดีนี้ จะเป็นการเตือนให้นายจ้างต่อการว่าจ้างแรงงานเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่ของฤดูร้อนในทุก ๆ ปี

นาย Lee ได้เรียกร้องให้นายจ้างที่มีความกังกลหรือสงสัยในข้อกฎหมายการจ้างงานแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Wageline หมายเลข 1300 655 266   โดย Wageline จะให้บริการฟรีและเก็บข้อปรึกษาไว้เป็นความลับ

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: