แรงเจอร์เทศบาลได้อาวุธใหม่ แว่นวิเศษบอกรถจอดเกินเวลา

แว่นตา Google Glass แบบนี้ที่จะนำมาฝังซอฟแวร์สำหรับให้พนักงานเทศบาลใช้

แว่นตา Google Glass แบบนี้ที่จะนำมาฝังซอฟแวร์สำหรับให้พนักงานเทศบาลใช้

27 ธ.ค. 2014 เจ้าหน้าที่ตรวจรถจอดเกินเวลาของเทศบาล หรือในชื่อต่าง ๆ เช่น parking ranger หรือ parking warden หรือ parking officier ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ผู้ใช้รถไม่ปลื้มมากที่สุดในออสเตรเลีย ต่อไปชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะผู้ชอบจอดรถเกินเวลาตามที่เทศบาลกำหนด จะต้องเกลียดเจ้าหน้าที่แรงเจอร์เหล่านี้เพิ่มขึ้น เพราะพวกเขาจะมีอาวุธใหม่ “แว่นวิเศษ” ที่สามารถบอกได้ว่ารถคันใดจอดเกินกว่าเวลาอนุญาต เพียงแค่เจ้าหน้าที่กระพริบตาเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ตรวจรถจอดเกินเวลาในซิดนีย์ในอนาคตจะได้รับอุปกรณ์แว่นตาที่มีซอฟแวร์จดจำหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ที่อาจเป็นจุดจบของวิธีธรรมดาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในปัจจุบันคือ การใช้ชอล์กขีดยางรถเพื่อเป็นเครื่องหมาย หากกลับมาอีกครั้งยังพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ที่เดิม ก็จะออกใบสั่งปรับฐานจอดรถเกินกว่าเวลาที่อนุญาตให้จอด

แว่นดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดย TechBeach บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ในซิดนีย์ ด้วการนำซอฟแวร์สมองกลฝังในแว่นตา Google Glass เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลสวมใส่     สมองกลจะสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่ารถคันใดจอดเกินเวลาเพียงแค่ผู้สวมใส่กระพริบตาเท่านั้น

เทศบาล Manly ย่านที่อยู่ของคนมีเงินในซิดนีย์เหนือตอนล่างจะเป็นเทศบาลแรกที่จะทดลองใช้แว่นดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีเทศบาลอื่น ๆ ตามมา

เป็นที่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คนแรกของเทศบาล Manly จะเริ่มสวมแว่น Google Glass ปฏิบัติหน้าที่ในต้นเดือนมกราคมปี 2015

เป็นที่เชื่อว่าแว่น Google Glass แบบพิเศษจะทำงานเพียงแค่มองหมายเลขทะเบียน หน่วยความจำของซอฟแวร์ก็จะทำงานทันที เมื่อเจ้าหน้าที่กลับมาพบรถคันดังกล่าวอีกครั้ง แว่นวิเศษจะสามารถตอบได้ว่ารถคันดังกล่าวจอดเกินเวลาที่กำหนดหรือใกล้หมดเวลาจอดหรือยัง   นอกจากนั้นหน่วยความจำยังสามารถเปรียบเทียบกับที่จอดรถให้จอดได้ในช่วงเวลาของวันที่แตกต่างกัน และสามารถรู้ได้ว่ารถคันใดเป็นรถที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จอดรถ และได้รับสิทธิพิเศษในการจอด และยังสามารถแยกแยะในรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัท TechBeach ได้ช่วย Google ในการพัฒนาเทคโนโลยี่แว่นตา ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจากับเทศบาลต่าง ๆ ในออสเตรเลีย ถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยพนักงานตรวจรถจอดเกินเวลาด้วยการเปลี่ยนจากระบบใช้ชอล์กขีดยางรถมาเป็นการสวมแว่นตา Google Glass ชนิดพิเศษแทน

643-27Google Glass3Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: