พบผู้เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ต่อวิทยาลัย TAFE ยังเป็นที่นิยม

อาคาร Quadrangle ม. ซิดนีย์

อาคาร Quadrangle ภายในม.ซิดนีย์ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย

13 ธ.ค. 2014 ผู้สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหลายหมื่นคนยังคงเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย TAFE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ซึ่งถือเป็นความนิยมติดต่อกันมาหลายทศวรรษ เนื่องจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนให้รู้ถึงความสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติงานที่ดีต่อการจ้างงาน

จำนวนบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ใช้วิทยาลัย TAFE เป็นการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานได้เพิ่มขึ้น ไปพร้อมกับนายจ้างมีเสียงบ่นเพิ่มขึ้นถึงคนหนุ่มสาวที่ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย ยังไม่มีความพร้อมต่อการทำงานและหลายคนยังขาดทักษะในการทำงาน

ที่วิทยาลัย TAFE’s Western Sydney Institute หรือ TAFE WSI สถาบัน TAFE ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีสำนักงานบริหารจัดการอยู่ที่ Kingswood ทางตะวันตกไกลของนครซิดนีย์ และมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทางตะวันตกของซิดนีย์จำนวน 10 แห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 160,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 22% หรือกว่า 35,000 คนเป็นผู้จบปริญญาตรีหรือมีวุฒิสูงกว่านี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเมื่อ 15 ปีที่แล้ว (ในปีการศึกษา 2014 TAFE WSI มีนักศึกษาจากต่างประเทศลงทะเบียนเข้าเรียนประมาณ 37 ประเทศ)

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการศึกษาของออสเตรเลียในเดือนธันวาคม ในวันพุธที่ 17 ที่จะถึงนี้นักเรียนชั้น 12 จำนวนกว่า 70,000 คนในรัฐน.ซ.ว.จะได้รับผลการสอบไล่มัธยมปลาย ที่จะเป็นหนึ่งในใบเบิกทางต่อการเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะที่จะมีบัณฑิตจบใหม่ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย   ซึ่งหลายคนไม่มีเครื่องรับประกันว่า พวกเขาจะได้รับการจ้างงานทันที   หลายคนรู้ตัวว่ายังไม่พร้อมที่จะทำงาน และต้องการเข้าไปหาประสบการณ์ฝึกงานที่วิทยาลัย TAFE ก่อนสักระยะหนึ่ง

นาย Robin Shreeve ผู้อำนวยการใหญ่สถาบัน TAFE WSI กล่าวว่า นักศึกษาของ TAFE ที่มีวุฒิปริญญาตรีส่วนใหญ่เข้าเรียนเพื่อต้องการเสริมทักษะในภาคปฏิบัติจริงจากการทำงาน

เขากล่าวว่า หลักสูตรการสอนในมหาวิทยาลัยเน้นหนักสอนให้นักศึกษารู้จักคิด รู้จักวางแผน แต่ไม่ได้สอนให้รู้จักการทำงานในโลกแห่งความจริง การเข้าเรียนกับ TAFE ทำให้นักศึกษาได้เติมเต็มในภาคปฏิบัติที่พวกเขายังขาดอยู่

นาง Margy Osmond ประธานคณะกรรมการสถาบัน TAFE แห่งรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า นักศึกษาที่สำเร็จมหาวิทยาลัยแล้วย้อนกลับมาเรียนที่ TAFE ก็เพราะมันจะทำให้พวกเขามีความพร้อมที่จะทำงานมากกว่า มีเพียงคุณวุฒิทางการศึกษาประดับตัวเท่านั้น

ในขณะที่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย (ACCI) ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อหวังปรับหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในเชิงรู้ว่าทำอย่างไร (how) เพิ่มเติมสิ่งที่พวกเขาถูกสอนให้เรียนรู้ในเชิงวิเคราะห์หาเหตุผล (Why)

วิทยาลัย TAFE Ultimo ในตัวเมืองชั้นในของซิดนีย์

วิทยาลัย TAFE Ultimo ในตัวเมืองชั้นในของซิดนีย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: